นครศรีธรรมราช-ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์เพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสาในพื้นที่

นครศรีธรรมราช-ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์เพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสาในพื้นที่

ภาพ/ข่าว:วรรคเดช ชำนาญกิจ/ประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4

ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์เพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสาในพื้นที่

       เมื่อวันศุกร์ ที่ (21 ตุลาคม 2565) เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา ห้องประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

        โดยพลตรี สุรเทพ หนูแก้ว รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4/เลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4 ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน, ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1-4 และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VTC ระบบ Zoom) ในหัวข้อสำคัญต่างๆ ในการขับเคลื่อนงานจิตอาสา โดยมี หน.กอง, แผนก, ฝ่าย, ผช.เลขาฯ, ฝสธ., น.ประจำ สง.ฯ และจนท.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!