นายก อบจ.นครสวรรค์ ร่วม สจ. นายก อบต. สำรวจทางน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่

นายก อบจ.นครสวรรค์ ร่วม สจ. นายก อบต. สำรวจทางน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            นายก อบจ.นครสวรรค์ ร่วม สจ. นายก อบต. สำรวจทางน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ อ.ไพศาลี – อ.ท่าตะโก เตขยาย 3 อ่าง ทำ 1 ประตูน้ำ 1 ท่อลอด ขุดลอกคลอง 4 กิโลเมตร

            เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2565 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อม Mobile Team เข้าพื้นที่เพื่อสำรวจเส้นทางน้ำ ในเขตพื้นที่ อำเภอไพศาลี และอำเภอท่าตะโก โดยมีนายถิรวุฒิ ฤทธิ์ฉ่ำ สจ.เขต 1 อำเภอไพศาลี นายวัฒนา ภักดีจันทร์ นายก อบต.ตะคร้อ นายจรูญ แย้มประดิษฐ์ นายกอบต.สำโรงชัย พาเข้าพื้นที่ดังนี้

จุดที่ 1 อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ซึ่งปริมาณรับน้ำได้ 11 ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากปีที่แล้วได้รับผลกระทบพายุเตี้ยนหมู่ โดยอ่างเก็บน้ำมีฐานที่เป็นดิน จึงไม่สามารถรองรับน้ำได้นาน ให้ปริมาณน้ำที่เอ้อล้นท่วมเข้าพื้นที่ อ.ไพศาลี และ อ.ท่าตะโก โดยปีนี้มีแผนขุดขยายอ่างเก็บน้ำเพิ่มเพื่อให้รองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้น

จุดที่ 2 วังล้อมอู่เรือเมืองเก่าสีวลี หมู่ที่ 5 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี ที่รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำตะคร้อ และบ้านวังกรด โดยได้สั่งการให้รถแบคโฮบูมสั้น-ยาว เข้าดำเนินการขุดลอกคลองระยะทาง 4- 5 กิโลเมตร เนื่องจากคลองมีความตื้นเขิน

จุดที่ 3 บ้านวังตลุก หมู่ที่ 19 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี เนื่องจากถนนสัญจรถูกน้ำท่วม ทำให้ชาวบ้านได้เดือดร้อนไม่สามารถสัญจรได้ โดยทาง อบจ.ได้ให้การสนับสนุน เรือพายจำนวน 9 ลำ และเรือท้องแบนติดเครื่อง 1 ลำ เพื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน

จุดที่ 4 อ่างเก็บน้ำบ้านโคกมะขวิด ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี โดยนายกได้สั่งการให้ทีมช่างสำรวจเข้าสำรวจพื้นที่หลังน้ำลด เพื่อขุดลอกอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านโคกมะขวิด และอ่างเก็บน้ำธารา โดยให้ขุดลึกลงไปจากเดิมอีก 3 เมตร เพื่อจะรองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้น

จุดที่ 5 แก้มลิงหลังวัดโคกมะขวิด ม.1 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี โดยนายกได้สั่งการให้ทีมช่างสำรวจเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อขุดแก้มลิง พร้อมทั้งปรับปรุงทำประตูระบายน้ำหลังน้ำลดลงแล้ว

จุดที่ 6 พื้นที่เชื่อมระหว่างต่อ ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี กับ ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก เดิมมีท่อกลมจำนวน 4 ช่อง ไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำทำให้น้ำกัดเซาะคันดินขาด นายกอบจ.จึงสั่งการให้ทำท่อลอดเหลี่ยมเพิ่มอีก 1ช่อง เพื่อเพิ่มช่องระบายทางน้ำ

จุดที่ 7 ม.4 ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก ให้ทีมช่างสำรวจพื้นที่และเตรียมขุดลอกคลอง ขจัดวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกขึ้น

หลังจากการสำรวจทางน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ อ.ไพศาลี – อ.ท่าตะโก นายก อบจ. มีโครงการที่เตรียมทำในหน้าแล้ง ได้แก่ การขยายอ่างเก็บน้ำ 3 อ่าง ทำประตูน้ำ 1 แห่ง ทำท่อลอดเหลี่ยม 1 แห่งและเตรียมขุดลอกคลอง 4 กิโลเมตร ซึ่งทั้ง 3 อ่างอยู่ในพื้นที่ ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำ

” ถ้าตรงนี้เราบริหารจัดการไม่ดีจะทำให้น้ำท่วมเข้าพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ส่งผลให้น้ำท่วมเข้า ต.ทำนบ ตลาดท่าตะโก และพื้นที่นา ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขในพื้นที่เขต ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี เพราะเส้นทางน้ำยังไม่โล่งตลอดทาง ถ้าดำเนินการได้ทั้งหมด ทางน้ำจะไหลโล่งตลอดจาก อ.ไพศาลี- อ.ท่าตะโก แล้วไหลลงคลองท่าตะโก ไปสู่บึงบอระเพ็ดและลงแม่น้ำเจ้าพระยา ก็จะไม่เกิดน้ำท่วมตลาดท่าตะโก พื้นที่นาจำนวนหลายพันไร่ตลอดเส้นทาง” นายก อบจ.กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!