สุพรรณบุรี-“ประภัตร”ช่วยภัยแล้งสวนมะม่วงยืนต้นตาย..!!วอนชลประทานส่งน้ำช่วยเหลือเร่งด่วน

สุพรรณบุรี-“ประภัตร”ช่วยภัยแล้งสวนมะม่วงยืนต้นตาย..!!วอนชลประทานส่งน้ำช่วยเหลือเร่งด่วน

ภาพ-ข่าว:มงคล สว่างศรี/นพดล แก้วเรือง

                   จากสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มวิกฤตอย่างหนักเกษตรกรหลายตำบล อ.สามชุก อ.ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี กำลังได้รับความเดือดร้อนหนัก จากปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากขณะนี้เกษตรกรขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค บริโภค เลี้ยงสัตว์ และใช้ในสวนมะม่วง ที่เริ่มเหี่ยวเฉากำลังจะยืนต้นตาย โดยเฉพาะชาวสวนมะม่วงพื้นที่ ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ หลายพันไร่กำลังขาดแคลนน้ำมานานนับเดือนแล้ว
                 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา ลงพื้นที่ ต.บ้านสระ อ.สามชุก เพื่อตรวจดูปริมาณน้ำคลอง2ขวา และได้ชี้แจงกับเกษตรกร ต.หนองผักนาก ต.บ้านสระ อ.สามชุก ต.ไร่รถ ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ ที่ใช้น้ำคลอง2ขวา นับพันครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก โดยนายประภัตร ได้ชี้แจงกับชาวบ้านว่าต้องเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้ง ประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท และแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำน้อย เกษตรกรจึงขาดแคลนน้ำ ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งหลายพื้นที่ ล่าสุดได้ประสานนายบุญฤทธิ์ จำปาเงิน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ขอให้เร่งหาแนวทางทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน
                โดยขอให้ทางชลประทาน ช่วยปล่อยระบายน้ำส่งเข้ามาในคลอง 2 ขวา มีระยะทางยาวกว่า 40 กิโลเมตร จากเดิมปล่อยมา 4 คิว (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) น้ำมายังไม่ถึงท้ายคลอง จึงขอให้ปล่อยเพิ่มมาอีก 2 คิว เป็น 6 คิว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร อ.สามชุก อ.ดอนเจดีย์ ได้ใช้น้ำอุปโภคบริโภคเลี้ยงสัตว์และเข้าพืชสวนไม้ยืนต้น(มะม่วง) เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรเบื้องต้นในช่วงฤดูแล้งนี้ และได้นำรถแบ๊คโฮของชลประทาน มาช่วยขุดลอกวัชพืชผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำออกจากคลอง เพื่อที่น้ำจะได้ไหลไปยังท้ายคลองได้สะดวกและเร็วมากยิ่งขึ้น
                 ด้านนายสรสิทธิ นันทศร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ ขอวอนชลประทานช่วยเหลือเกษตรกร ชาวสวนมะม่วง หลายพันไร่ เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานเกือบ2เดือน เกษตรกรชาวสวนไม่ได้รับน้ำจากระบบชลประทานมานาน ซึ่งทำให้เกษตรกรที่ปลูกสวนมะม่วง เข้าสู่ภาวะวิกฤตมะม่วงเริ่มยืนต้นตายเป็นบางส่วนแล้ว หากภายใน7วันนี้ไม่มีน้ำปล่อยเข้าร่องส่วนมะม่วง มะม่วงก็จะเริ่มยืนต้นตาย จะส่งผลให้เกิดความเสียหายจำนวนมาก ซึ่งในการทำสวนมะม่วงในแต่ละครั้งใช้เวลานานอย่างน้อย 3 ปี ถึงจะมีผลผลิต เมื่อปี2554 ชาวสวนมะม่วงประสบปัญหาภัยแล้งหนักทำให้ต้นมะม่วงได้ขาดน้ำตายไปแล้วจำนวนมาก ซึ่งพื้นที่ ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ มีเกษตรกรชาวสวนทำสวนมะม่วงกว่าพันไร่ จึงอยากวิงวอนไปยังหน่วยงานกรมชลประทานให้ช่วยเพิ่มระดับน้ำมาให้กับเกษตรกรที่ทำสวนมะม่วง ที่อยู่ท้ายคลอง 2 ขวา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะม่วงเบื้องต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!