สุราษฎร์ธานี- จิตอาสาพัฒนา ขับเคลื่อนประเมินผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน “อำเภอนำร่อง”

สุราษฎร์ธานี- จิตอาสาพัฒนา ขับเคลื่อนประเมินผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน “อำเภอนำร่อง”

ภาพ/ข่าว:วรรคเดช ชำนาญกิจ

            เมื่อวันที่ 23กันยายน 2565 เวลา 09.00น. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นาย วิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอำเภอเกาะพะงัน/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเกาะพะงัน มอบหมายให้ ปลัดอำเภองานปกครอง และหน.ส่วนราชการ เป็นผู้แทน ให้การต้อนรับ พันเอก ภัทรชัย แทนขำ หน.คณะกรรมการประเมินผลโครงการจิตอาสา “อำเภอนำร่อง” กล่าวต้อนรับ บรรยายสรุป ตอบข้อซักถาม และนำลงพื้นที่ชุมชนตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล แปลงเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ไร่เตียวิเศษของ นางสาว ดวงเด่น เตียวิเศษ บ้านเลขที่101/27หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน รับฟังการดำเนินกิจกรรม ๙ ฐานกิจกรรม และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และโคกหนองนา โมเดล ของนาง เสาวภาคย์ เคียร์ซาคาลลี เลขที่ 27/27 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน พันเอก ภัทรชัย แทนขำ กล่าวว่าในการประเมิน เพื่อให้ผลผลิตต่างๆ ของอำเภอประกอบด้วยพื้นที่ประวัติศาสตร์ในการขยายผลต่อกลุ่มเยาวชนให้ได้ศึกษาเรียนรู้ พื้นที่แหล่งสร้างความมั่นคงทางอาหารจุดเรียนรู้เรื่องของอาชีพ ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคงทางสุขภาพ และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขยายผลและให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในชุมชน เกิดเครือข่ายภาคประชาชนจิตอาสาที่นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

#จิตอาสาภาคใต้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!