ยะลา-จิตอาสาพัฒนา ช่วยเหลือประชาชน มอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน”

ยะลา-จิตอาสาพัฒนา ช่วยเหลือประชาชน มอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน”

ภาพ/ข่าว:วรรคเดช ชำนาญกิจ

           เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น.ที่ผ่านมาณ บ้านเลขที่ 99/6 หมู่ที่ 12 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/หน.จิตอาสา 904 ภาค 4 เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ให้กับ นางสุภาพร ปานแก้ว ซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะยากจน แต่มีจิตสาธารณะทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น โดยมี จิตอาสา 904 จังหวัดยะลา, ข้าราชการพลเรือน, ตำรวจ, ทหาร, ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีมอบบ้าน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพพระราชทาน ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งทางหน่วยเฉพาะยะลา ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรม หน่วยจึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ที่มีความมั่นคง มีความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น มีกำลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไป

#จิตอาสาภาคใต้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!