นครศรีธรรมราช-ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์เพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสาในพื้นที่

นครศรีธรรมราช-ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์เพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสาในพื้นที่

ภาพ/ข่าว:วรรคเดช ชำนาญกิจ

          เมื่อวันศุกร์ ที่ (23 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. ห้องประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยพันเอก ณัฐพัชร์ พุ่มเกิด ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน, ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1-4 และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VTC ระบบ Zoom) ในหัวข้อสำคัญต่างๆ ในการขับเคลื่อนงานจิตอาสา โดยมี ฝสธ., น.ประจำ สง.ฯ และจนท.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

#ประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!