กาญจนบุรี-จัดพิธีในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้ทางม้าลายและ Kick off สวมหมวกนิรภัย 100%

กาญจนบุรี-จัดพิธีในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้ทางม้าลายและ Kick off สวมหมวกนิรภัย 100%

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

            จัดพิธีในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้ทางม้าลายและ Kick off สวมหมวกนิรภัย 100% โดยจัดกิจกรรมรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการร่วมลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

วันที่ 21 กันยายน 2565 เมื่อเวลา 09.09 น. ที่ หน้าศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลายและกิจกรรม Kick off รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมี นายธนวัฒน์ เรืองเดช ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตำรวจ อาสาสมัคร มูลนิธิ นักเรียน เข้าร่วมฯ จังหวัดกาญจนบุรี โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี รณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย ภายใต้หัวข้อ “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี ”และกิจกรรม Kick off รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีได้กำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โดยให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ดำเนินการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อเนื่องตลอดทั้งปี ให้ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์และหยุดหรือชะลอรถบริเวณทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

            ทั้งนี้ ตามที่ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้เห็นชอบให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุกส่วนราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานประกอบการและนิคมอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยนำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง กับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
กิจกรรมภายในงาน ได้มีการปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์หยุดหรือชะลอรถบริเวณทางม้าลาย การประชาสัมพันธ์เอกสารด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการร่วมลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ให้การเกิดอุบัติเหตุลดลงและผู้ขับขี่มีวินัย มีน้ำใจต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!