อุตรดิตถ์-นอภ.ลับแลร่วมกิจกรรมทางศาสนา

อุตรดิตถ์-นอภ.ลับแลร่วมกิจกรรมทางศาสนา

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ น.ส.พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ นายจักรพรรณ จันทร์แฉ่ง ข่าวอินทรีสยามออนไลน์ จ.อุตรดิตถ์

นอภ.ลับแลร่วมกิจกรรมทางศาสนา

             ช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีอุทุมพรคณารักษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์จากการนำของ นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล พร้อมด้วย นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล/ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอลับแล ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันธรรมสวนะโดยได้ปฏิบัติภารกิจ ทำบุญตักบาตร ในวันพระช่วงเข้าพรรษา ตามโครงการนายอำเภอลับแลพาทำบุญตักบาตรวันพระช่วงเข้าพรรษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม สร้างคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งเป็นการสร้างบุญกุศล และเป็นการดำเนินการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

            นอกจากนี้ นายปรัชญา นายอำเภอลับแล พร้อมด้วย นางจินดารัตน์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล/ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอลับแล ยังได้เดินทางไปร่วมสืบสานประเพณีทางศาสนาประเพณีค้างพลูยาและประเพณีฉลากชะลอม เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ซึ่งประเพณีค้างพลูยาเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอำเภอลับแลแสดงถึงสายสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างพี่น้องเพื่อนบ้านซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณและสืบทอดจนถึงปัจจุบัน
โดยมีนายเรียน ปินตาพัวะ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล นายบุญส่ง ณะสิงห์ กำนันตำบลแม่พูล ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่พูล และชาวบ้านตำบลผามูบ อำเภอลับแล ได้เข้าร่วมประเพณี เป็นจำนวนมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!