กาญจนบุรี-กำนัน แหนบทองคำประชุมชี้แจ้งในวาระงานต่างๆ

กาญจนบุรี-กำนัน แหนบทองคำประชุมชี้แจ้งในวาระงานต่างๆ

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

กำนัน แหนบทองคำประชุมชี้แจ้งในวาระงานต่างๆ

            วันที่ 9 กันยายน 2565 นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมชี้แจงวาระงานต่างๆ ดังนี้
1.กิจกรรมจิตอาสา (1 กิจกรรม 1ความดี) ให้แต่ละหมู่บ้านทำกิจกรรมในหมู่บ้านของตนและส่งงานกิจกรรมให้กับทางอำเภอ
2.การบริจาคโลหิต ในวันที่ 15 กันยายน 2565 หมู่บ้านละ 5 คน
3.การอบรมโครงการ วัวแดง ในวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00.-13.00.น.สถานที่ประชุม ศาลาประชาคมหมู่ที่1 บ้านท่าทุ่งนา จำนวน 50 คน
4.เรื่องการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ อุตสาหกรรม
5.เรื่องการแต่งตั้งแพทย์ประจำตำบล แทนคนเดิมที่มีวาระครบอายุ60ปี ในที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ เสนอให้ น.สกฤษณา ขวัญเมือง เป็นแพทย์ประจำตำบล และ เสนอให้ นางพะนอ กำเนิดเพ็ชร เป็นสารวัตรกำนัน มีมติเห็นชอบทั้ง 2 ตำแหน่ง
6.เรื่องการทำรางวัดสำรวจแปลงที่ดินเพื่อการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ให้ผู้ใหญ่บ้านดูและตรวจสอบรูปแปลงให้ถูกต้อง ชัดเจน.ที่ห้องประชุมที่ทำการ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!