เพชรบุรี-ติดตามความก้าวหน้า การดูแลโบราณสถานและมรดกโลกทางศิลปวัฒนธรรม ไม่ให้เกิดอุปสรรค

เพชรบุรี-ติดตามความก้าวหน้า การดูแลโบราณสถานและมรดกโลกทางศิลปวัฒนธรรม ไม่ให้เกิดอุปสรรค

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร 

          จังหวัดเพชรบุรี ติดตามความก้าวหน้า การดูแลโบราณสถานและมรดกโลกทางศิลปวัฒนธรรม ไม่ให้เกิดอุปสรรค ระดมผู้เชี่ยวชาญ ปกป้อง มรดกทรงคุณค่า และชุมชนร่วมรักษา ฯ จัดตั้งกองทุนสมเด็จเจ้าแตงโม และเตรียมพร้อมทอดผ้าป่าสบทบกองทุนฯ

           เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (วันที่ 17 สิงหาคม 2565) นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ คณะกรรมการ ฯ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการ ปกป้อง ดูแล โบราณสถานและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

             นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า หลังจากมีการมอบหมายภารกิจ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เร่งดำเนินการขับเคลื่อน การปกป้อง ดูแล โบราณสถานและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทุกหน่วยได้รายงานความคืบหน้า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำทะเบียนข้อมูลโบราณสถานแยกประเภท แยกชนิดให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบระบบทะเบียนทรัพย์สินของวัดในแต่ละแห่งว่ามีหรือยัง ถ้ามีใครเป็นผู้รับผิดชอบ รวบรวมประวัติศาสตร์ความเป็นมา สำรวจการชำรุดเสียหาย เพื่อวางแผนการซ่อมแซม รวมทั้งถวายความรู้แด่พระสงฆ์ในการปกป้อง มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ และที่สำคัญดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จ รวมถึงต้นไม้ทรงปลูก เพื่อดูแลรักษาให้เหมาะสม นอกจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวขอบคุณที่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสมเด็จเจ้าแตงโม วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ที่จะพิทักษ์รักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ สมบัติอันล้ำค่า มรดกทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเตรียมพร้อมทอดผ้าป่าสบทบกองทุนสมเด็จเจ้าแตงโม ฯ โดยจะจัดโครงการเดินธรรมยาตรา ในวันที่ 17 กันยายน และทอดผ้าป่า ฯในวันที่ 18 กันยายน 2565

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!