ราชบุรี-ชาวบ้าน ตำบลทุ่งหลวง เข้าพบนายกอบจ.วอนแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำฯ

ราชบุรี-ชาวบ้าน ตำบลทุ่งหลวง เข้าพบนายกอบจ.วอนแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำฯ

ภาพ/ข่าว ประทีป อยู่แช่ม

               วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาภัยแล้ง จากนายธีรนันท์ ยอดมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง และ นายกิตต์ขจร สินธราพิศุทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งหลวง พร้อมด้วยชาวบ้านตำบลทุ่งหลวง กว่า 30 คนหลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภค และใช้ทำการเกษตร ประกอบกับอ่างเก็บน้ำบ้านพุยาง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ของตำบลทุ่งหลวง มีสภาพตื้นเขิน ทำให้ไม่สามารถเก็บน้ำในปริมาณที่เพียงพอได้ จึงอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ดำเนินการขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำให้ได้ปริมาณที่เพียงพอ และอยากให้ดำเนินการเจาะน้ำบาดาล ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
              ทางด้าน นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้รับทราบปัญหา และนำข้อมูลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาช่วยเหลือชาวบ้านในเบื้องต้น โดยจะให้รถบรรทุกน้ำของ อบจ.นำน้ำออกไปแจกจ่ายแก่ชาวบ้านเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน ส่วนพื้นที่อ่างเก็บบ้านพุยาง และสระเก็บน้ำภายในหมู่บ้าน จะให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบว่าเป็นหน่วยงานไหนรับผิดชอบดูแล เพื่อประสานเตรียมดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านโดยเร็ว ส่วนพื้นที่ไหนที่สามารถขุดเจาะบ่อบาดาลได้ตามที่ชาวบ้านมีความประสงค์ จะประสานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าไปสำรวจ และหาแนวทางขุดเจาะบ่อบาดาลตามที่ชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวได้อีกทางหนึ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!