ตาก-ดำเนินการโครงการส่งเสริมชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตาก-ดำเนินการโครงการส่งเสริมชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

              อำเภออุ้มผาง ร่วมกับ”สุขศาลาพระราชทาน”โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ดำเนินการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุ้มผาง ส่งเสริมการปลูกตะไคร้หอม เพื่อนำตะไคร้หอมไปแปรรูปใช้ประโยชน์จากน้ำมันตะไคร้หอม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรีย ในโรงเรียน และประชาชนทุกครัวเรือน บ้านแม่จันทะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และ บ้านเลตองคุ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

           เนื่องจาก บ้านแม่จันทะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (ห่างจากอำเภอ 135 กิโลเมตร)​ และบ้านเลตองคุ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง (ห่างจากอำเภอ 115 กิโลเมตร)​ เป็นเขตพื้นที่ป่า ที่มีแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และยุงก้นป่อง เป็นสาเหตุของการเกิดการเจ็บป่วย ด้วยโรคไข้มาลาเรีย และไข้เลือดออก กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบหมายให้จังหวัดตาก และอำเภออุ้มผาง ส่งเสริมการปลูกตะไคร้หอม ในพื้นที่สุขศาลาพระราชทาน พื้นที่สาธารณะประโยชน์ และในครัวเรือน เพื่อนำไปแปรรูปเป็นสมุนไพรไล่ยุง อีกทั้งตะไคร้หอมเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่มีน้ำมันหอมระเหยสูงกว่าตะไคร้บ้าน พบในส่วนใบ กาบใบ และลำต้น มีสรรพคุณทางยา ใช้แก้ริดสีดวงในปาก ปากแตกระแหง แผลในปาก ขับลมในกระเพราะ ลำไส้ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ จึงเป็นประโยชน์ให้กับชาวบ้านนำไปเป็นสมุนไพรใช้ในครัวเรือนต่อไป

             นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง พร้อมด้วยนางหัสต์กมล นายอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภออุ้มผาง , นายไพรัตน์ การะเกดธารา นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน , นายดวงดี ถวัลย์สุขศรี กำนันตำบลแม่จัน , นางเรณู ธรรมจุฒา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออุ้มผาง ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และประชาชนบ้านแม่จันทะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการปลูกตะไคร้หอม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำตะไคร้หอมไปแปรรูปใช้ประโยชน์จากน้ำมันตะไคร้หอม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียในโรงเรียนและชุมชน โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออุ้มผาง สอนวิธีการทำสเปรย์ไล่ยุงจากสมุนไพรตะไคร้หอม และในโอกาสต่อไปจะดำเนินการจัดทำโครงการขอใช้งบประมาณเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตาก จัดอบรมวิธีการทำสเปรย์ไล่ยุงจากตะไคร้หอมให้ประชาชนหมู่บ้าน ต่อไป
ณ สุขศาลาพระราชทานบ้านแม่จันทะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ในส่วนบ้านเลตองคุ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง มอบหมายให้ นายไพรวัลย์ บางใย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับ ร่วมกับ “สุขศาลาพระราชทาน” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการปลูกตะไคร้หอมตามโครงการ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สุขศาลาพระราชทานบ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!