ตาก-อ.อุ้มผาง ผู้ใหญ่บ้านมะโอโค๊ะ แต่งงาน 25ปี ชวนเมียจดทะเบียนสมรส

ตาก-อ.อุ้มผาง ผู้ใหญ่บ้านมะโอโค๊ะ แต่งงาน 25ปี ชวนเมียจดทะเบียนสมรส

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          อ.อุ้มผาง ผู้ใหญ่บ้านมะโอโค๊ะ แต่งงาน 25ปี ชวนเมียจดทะเบียนสมรส สำนักทะเบียนเคลื่อนที่บริการประชาชน ที่หมู่บ้านสำนักทะเบียนอำเภออุ้มผาง ร่วมกับ สำนักบริหารการทะเบียนภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก สาขาจังหวัดตาก ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

              เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอละให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ สำนักทะเบียนออกหน่วยขึ้นที่บริการประชาชน โดย.มี นายรัตนกุล สังขศิลา ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย เจ้าหน้าสำนักทะเบียนอำเภออุ้มผาง ร่วมกับ สำนักบริหารการทะเบียนภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก สาขาจังหวัดตาก ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับ การทำบัตรประจำตัวประชาชน การรับแจ้งเกิด รับแจ้งตาย ออกเลขบ้านใหม่ รับแจ้งการย้ายที่อยู่ การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การรับเรื่องขอมีสัญชาติไทย การขอลงรายการสัญชาติไทย ตาม พรบ.สัญชาติ และงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ที่บ้านมะโอโค๊ะ โดย.มีทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ

             โดย.ในวันนี้ นายวสันต์ ศรีคีรีสวรรค์ ได้นำภรรยาที่แต่งงานอยู่ด้วยกันมา 25 ปีแล้วมาจดทะเบียนสมรส ผู้ใหญ่บ้านมะโอโค๊ะ นายวสันต์ ศรีคีรีสวรรค์ อายุ43ปี น.ส.น่อลู่กู่ วลัยผ่องอำไพ อายุ34ปี 14 หมู่ที่ 12 บ้านมะโอโค๊ะ ตำบลแม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก ทั้งคู่แต่งงานเป็นสามีภรรยากันมา 25 ปี วันนี้เห็นว่าทางอำเภอเคลื่อนที่ออกมาให้บริการพี่น้องประชาชนถึงหมู่บ้าน ตนเองได้ตัดสินใจครั้งนี้ที่ผ่านมาตั้งใจหลายครั้งแล้วจะพาภรรยาไปจดทะเบียนสมรส วันเวลาว่างไม่ตรงกันสักทีวันนี้พร้อมแล้วจึงขอจดทะเบียนสมรสตนเองดีใจมาก

             บ้านมะโอโค๊ะ หมู่ 12 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านชายแดนติดกับประเทศเมียนมา เป็นหมู่บ้านที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานความมั่นคงเมื่อปี 2542 โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระราชดำริกับพลตรีชัยยุทธ เทพยาสรรณ ผู้ยัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 /ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่จังหวัดตาก – แม่ฮ่องสอน โดยสรุปประเด็นสำคัญของพระราชดำริมีดังนี้ “ให้หาราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจเป็นยามตามแนวชายแดน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนกับป่า” โดยในการเริ่มสร้างหมู่บ้านมะโอโค๊ะ มีราษฎรชาวไทยภูเขาสมัครใจมาอยู่ จำนวน 30 ครอบครัว โดยทางการได้จัดสรรที่ดินทำกินให้คนบะ 10-15 ไร่ ตามสภาพพื้นที่ ปัจจุบันหมู่บ้านมะโอโค๊ะ มีราษฎรอาศัยอยู่ 250 คน มีหน่วยงานโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ในความรับของสำนักยริหารพื้นที่อนุรักที่ 14 (ตาก) ในการออกหน่วยยริการประชาชนครั้งนี้ ประสบกับปัญหาพายุฝน มีฝนตกหนักตลอดทั้ง วัน ทำให้การสัญจรระหว่างหมู่บ้านที่อยู่ในแผนการให้บริการประชาชน การเดินทาง ของประชาชน ดินทางมารับบริการ การมารับการบริการของประชาชน คนข้างลำบาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!