อยุธยา – เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอผักไห่ พร้อมตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านผู้ยากไร้

อยุธยา – เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอผักไห่ พร้อมตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านผู้ยากไร้

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

           เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ พร้อมตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านผู้ยากไร้

            เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำคณะของ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ โดยมีนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ กล่าวต้อนรับ เลขาธิการสภากาชาดไทย และนางอรนฤมล ธุระพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ กล่าวรายงานผลการปฎิบัติงานของกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ พร้อมกันนี้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 2 หลัง ประกอบด้วย
1. บ้านนายนิรันด์ ผิวขาว 40/1 ม.7 ต. ลาดชิด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
2. บ้านนางละเอียด พานสุวรรณ์ 34 ม. 3 ต. ลาดชิด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา (บ้านผู้ยากไร้ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง ) พร้อมกับมอบ เครื่องอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพ เพื่อให้กำลังใจกับครัวเรือนดังกล่าวด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!