ประจวบคีรีขันธ์-ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดิน เร่งแก้ปัญหาคลองกรูด ป้องกันน้ำท่วมและตลิ่งพังทลาย

ประจวบคีรีขันธ์-ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดิน เร่งแก้ปัญหาคลองกรูด ป้องกันน้ำท่วมและตลิ่งพังทลาย

ภาพ/ข่าว:เจริญ อาจประดิษฐ์

ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดิน เร่งแก้ปัญหาคลองกรูด ป้องกันน้ำท่วมและตลิ่งพังทลาย

            วันที่ 14 ส.ค.65 นายกฤษดา หมวดน้อย ผู้ประสานงานกรมชลประทานเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยและเทศบาลตำบลบ้านกรูด ให้ขอสนับสนุนเครื่องจักรกลโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้ามาแก้ไขปัญหา การตื้นเขินของแม่น้ำลำคลอง “คลองกรูด” ที่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ จากการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่ง และสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านหนองระแวง ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน และหมู่ที่ 2 เขตเทศบาลตำบลบ้านกรูด
จึงได้ประสานงานกับ ส่วนเครื่องจักรกลที่ 6 โดยนายโสภณ เพชรกูล หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 6 เพื่อขอสนับสนุนเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลเพื่อขุดลอกแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งรวมระยะทาง กว้าง 30 เมตร, ลึก 2 เมตร , ยาว 1.500 เมตร โดยเจ้าหน้าที่กรมชลประทานได้เข้าเร่งดำเนินการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา ปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าว จะทำให้ประชาชนทั้งในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรูด และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ได้รับประโยชน์ ทั้งด้านการป้องกันปัญหาน้ำท่วม การเก็บกักน้ำไว้เพื่ออุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม

             นายกฤษดา หมวดน้อย ผู้ประสานงานกรมชลประทานเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องขอขอบคุณกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้นำเครื่องจักรกลพร้อมทั้งบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน เพราะ กรมชลประทานงานเพื่อแผ่นดิน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!