นครปฐม-เหล่ากาชาด ร่วมพิธีประดับเข็มเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนราชินีบูรณะ ปีการศึกษา 2565

นครปฐม-เหล่ากาชาด ร่วมพิธีประดับเข็มเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนราชินีบูรณะ ปีการศึกษา 2565

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม

               เหล่ากาชาด ร่วมพิธีประดับเข็มเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนราชินีบูรณะ ปีการศึกษา 2565

            วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่หอประชุม 100 ปี โรงเรียนราชินีบูรณะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางฐิตินันท์ เจริญอาจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นางกัญจนา สร้อยอินทรากุล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนราชินีบูรณะ ปีการศึกษา 2565 จำนวน 260 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท และคุณกาญจนา วังถนอมศักดิ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบเงิน จำนวน 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาด โรงเรียนราชินีบูรณะ อีกด้วย

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!