ประจวบคีรีขันธ์-ประชุมร่วมเตรียมพัฒนาผู้สูงอายุไทย-ญี่ปุ่น

ประจวบคีรีขันธ์-ประชุมร่วมเตรียมพัฒนาผู้สูงอายุไทย-ญี่ปุ่น

ภาพ/ข่าว:ชำนาญ พึ่งเจาะ

ประชุมร่วมเตรียมพัฒนาผู้สูงอายุไทย-ญี่ปุ่น

            เวลา 10.00 น.วันที่ 3 สิงหาคม 65 ที่เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติ เฟื่องฟู เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินและคณะฯ ประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.ณัฏฐพัชร สโรบล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ ผ่าน”Zoom Conference ” กับเทศบาลพัทยา-นาสาร-กันตัง-ลำพูน-ทับมา -เขาพระงาม-และ ท่าสายลวด และเทศบาลเมืองหัวหิน รวม 8 เทศบาล ทั้งนี้เนื่องจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ องค์กรไจก้า ประเทศญี่ปุ่น จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้สูงอายุไทยกับเทศบาลเมืองญี่ปุ่น 2 แห่ง โดยจะมีทั้งวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และอื่นๆ ของกลุ่มผู้สูงอายุ โดยกำหนดให้เทศบาลของประเทศไทยทั้ง 8 แห่งนี้สามารถที่จะนำคณะเดินทางไปเที่ยวชมวิถีชีวิตผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นและชาวญี่ปุ่น มาเยือนไทยในแต่ละเทศบาลนั้นๆ
หลังจากที่ได้มีการประชุม ชี้แจงในหลักการและรายละเอียดในทางปฎิบัติทางข้อกฏหมายขององค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็จะมีการลงนาม”MOU” ร่วมกันในแนวทางการปฎิบัติในวันที่ 24 สิงหาคม 65 นี้อย่างเป็นทางการ นายกิตติฯ กล่าวว่าโครงการบูรณาการในการพัฒนาจัดให้บริการแก่ผู้สูงอายุของไทยเรานี้ถือว่าดีมาก เพราะอย่างน้อยๆ เมื่อองค์กรปกครองท้องถิ่นในแต่ละเทศบาลฯ และกลุ่มผู้สูงอายุได้ไปเยือนทางญี่ปุ่นแล้วมันก็จะยกระดับในการพัฒนาผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น ครับ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!