นครสวรรค์-ชมรมจิตอาสาชอนตะวัน เปิดดนตรีในอุทยานสวรรค์ ออกให้บริการเสียงเพลงหลากรูปแบบ

นครสวรรค์-ชมรมจิตอาสาชอนตะวัน เปิดดนตรีในอุทยานสวรรค์ ออกให้บริการเสียงเพลงหลากรูปแบบ

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           ชมรมจิตอาสาชอนตะวัน เปิดดนตรีในอุทยานสวรรค์ ออกให้บริการเสียงเพลงหลากรูปแบบ สร้างความบันเทิงตลาดนัด หน้าค่าย วัดคลองคาง

            เมื่อเวลา 7:00 น วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ณ อุทยานสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีการแสดงดนตรีและการร้องเพลงของชมรมจิตอาสาชอนตะวัน นำโดย พันเอก(พิเศษ)รัษฎา พลอยโสภณประธานชมรมจิตอาสาชอนตะวัน มีสมาชิกชมรมมาร่วมร้องเพลงกว่า 30 คน โดยทางชมรมฯได้รับการอนุมัติและอนุญาตจาก นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ทางชมรมฯจะจัดแสดงและร้องเพลง 2 วัน คือ วันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 7:00 – 17:00 น

             วัตถุประสงค์ของชมรมจิตอาสาชอนตะวัน คือ การให้สมาชิกผู้สูงวัยได้แสดงออกด้านการร้องเพลง เพื่อความรักความสามัคคีความกลมเกลียวในหมู่สมาชิก และเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับสมาชิก รวมทั้งเป็นชมรมดนตรีจิตอาสาที่ออกให้บริการเสียงเพลงฟรี ที่ผ่านมามีการออกไปให้บริการที่ตลาดนัดหน้าค่าย ตลาดวัดคลองคาง โดยชมรมมีมาตรการเข้มข้น เกี่ยวกับการป้องกันโค 19 คือ ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือและล้างไมโครโฟน ทุกคนต้องสวมแมสปิดจมูกและปาก ตลอดจนมีการเว้นระยะห่าง อีกทั้งดนตรีและนักร้องจะไม่ใช้เสียงดังเกินมาตรฐานเพื่อไม่เป็นการรบกวนบุคคลอื่น ” ทางชมรมพร้อมด้วยสมาชิกขอกราบขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ที่ให้โอกาสกับผู้สูงวัย ด้วยการให้ใช้สถานที่เพื่อการร้องเพลงดังกล่าว และทางชมรมยินดีที่จะให้บริการด้านเสียงเพลงเพื่อความบันเทิงแก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่มีการคิดค่าบริการ ” พันเอก(พิเศษ)รัษฎา พลอยโสภณ กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!