ร้อยเอ็ด-สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา

ร้อยเอ็ด-สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา

ข่าว/ภาพ:คมกฤช พวงศรีเคน 

              ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือพลาญชัยร้อยเอ็ด

               เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น .ณ ค่ายลูกเสือพลาญชัยร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1และคณะ ได้ให้การต้อนรับ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือพลาญชัยร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตที่พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมี พระพรหมวชิรโสภณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุตเจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย(พระอารามหลวง)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

                นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1กล่าวว่า เนื่องจากตั้งแต่ปี 2560 ค่ายลูกเสือพลาญชัยร้อยเอ็ด ได้ประสบวาตภัยจากพายุยุโพดุลทำให้ต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับอาคารสถานที่ที่ใช้การฝึกอบรมและจัดกิจกรรมทางการลูกเสือจนไม่สามารถใช้การหรือให้บริการในการจัดกิจกรรมทางการลูกเสือของสถานศึกษาได้ และเมื่อไม่ได้มีการใช้งานมาเป็นเวลานานทั้งอีกยังขาดงบประมาณในการดูแลรักษาและไม่มีระบบสาธารณูปโภคจึงทำให้ค่ายลูกเสือแห่งนี้จนในสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมากดังนั้นเพื่อให้ค่ายลูกเสือพลาญชัยร้อยเอ็ด ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้กลับมา จัดกิจกรรมทางการลูกเสือและกิจการอื่นๆได้ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางพืชพันธุ์ธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ทางการลูกเสือได้ดีเช่นเดิม จึงได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและพัฒนาค่ายลูกเสือ ประกอบด้วย การจัดทำรั้วและป้ายค่ายลูกเสือฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณค่ายลูกเสือฯ ปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซมไฟฟ้าประปาและสาธารณูปโภคพื้นฐาน และตกแต่งอาคารหอประชุมและอาคารประกอบภายในบริเวณค่ายลูกเสือฯ และกิจกรรมภายในงานยังมีการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า อีกด้วย

              ค่ายลูกเสือพลาญชัย แต่เดิม ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ริมทางหลวงแผ่นดินสาย 24 ร้อยเอ็ด – อุบลราชธานี ตรงหลักกิโลเมตรที่ 131 ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 11 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 84 ไร่ เดิมมีที่ดินอยู่ 74 ไร่ ได้จัดหาเพิ่มเติมอีก 10 ไร่ บางส่วนแบ่งให้สร้างโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย สร้างเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2507 โดยนายวิญญู อังคณารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ขณะนั้น เป็นประธานกรรมการ นายวิโรจน์ พูนสุข ศึกษาธิการจังหวัด เป็นรองประธาน นายอำเภอศึกษาธิการอำเภอทุกอำเภอ กิ่งอำเภอ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยและศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการโดย ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการทุกแผนกและพ่อค้าประชาชนทุกอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดบุกเบิกหลักสถานที่โดยใช้เงินวันครูปี พ.ศ. 2507 และเงินร่วมบริจาคจากภาครัฐ ภาคเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด สร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2508 ใช้ชื่อว่าค่ายลูกเสือพลาญชัย เปิดป้ายโดย นายอภัย จันทรวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2508

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!