อยุธยา – ป.ป.ช. อยุธยา ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

อยุธยา – ป.ป.ช. อยุธยา ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

            ป.ป.ช. อยุธยา ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ตรวจสอบเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำป่าสักทรุด หลังใช้งบประมาณก่อสร้างไปกว่า 900 ล้านบาท

            เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ อบต.รางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพายัพ คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมเครือข่ายป้องกันการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2565 โดยมีโค้ช STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริตฯ และคณะกรรมการชมรม STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริตพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม นายพายัพ คชพลายุกต์ เปิดเผยว่า การประชุมดังกล่าว เป็นการวางแผนการดำเนินงานป้องกันการทุจริต และขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปแบบเชิงรุก ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้นำประเด็นที่น่าสนใจ น่าติดตาม และน่าป้องปราม คือโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก ระยะที่ 1 ของกรมเจ้าท่า งบประมาณกว่า 900 ล้านบาท พิกัดวัดดงหวาย ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง โดย ป.ป.ช.อยุธยา ได้ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาอยุธยา ร่วมตรวจสอบ พบว่าเป็นเขื่อนริมตลิ่งแม่น้ำป่าสักทรุดเกือบ 200 เมตร อาจส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ได้ ซึ่งจุดที่ทรุดอยู่บริเวณด้านหลังวัดดงหวาย ลักษณะงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแบบตอกเข็ม Sheet pile และงานขุดลอกร่องน้ำ ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ดังนั้น ป.ป.ช. อยุธยา จึงขอเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับทราบ พร้อมทั้งขอให้กรมเจ้าท่าดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มอีก อย่างไรก็ตาม ป.ป.ช.อยุธยา จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้ง ควบคู่กับให้กรมเจ้าท่านำผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อหาข้อสรุปของการเกิดเหตุต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!