เชียงใหม่-พิจารณาสรรหาลายผ้าอัตลักษณ์ ประจำจังหวัด

เชียงใหม่-พิจารณาสรรหาลายผ้าอัตลักษณ์ ประจำจังหวัด

ภาพ/ข่าว:นันธิกา กิจปาโล/เมธาวรรณ อาภรณ์

            จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมพิจารณาลายผ้าอัตลักษณ์ ประจำจังหวัด เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา

            วันนี้ (28 ม.ค.65) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านลายผ้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแต่ละจังหวัดค้นหาหรือออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดละ 1 ลาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริม “ผ้าไทย” และสิ่งทอท้องถิ่นที่เกือบสูญหายไปให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง พร้อมยกระดับผ้าไทยให้มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงในเวทีโลกเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามด้านการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองอันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น สร้างคุณค่าทางสังคมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นการสร้างเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองที่สวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทรงคุณค่าต่อการสวมใส่ และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

             ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลายผ้าแบบมีจุดเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ และบอกเล่าเรื่องราวของจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผ้าของเชียงใหม่แพร่ไปอย่างกว้างขวาง โดยที่ประชุมได้มีการเสนอความเห็นอย่างหลากหลาย เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดสรรลายผ้าซึ่งจะแสดงถึงอัตลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่ที่ชัดเจนและถูกต้อง โดยมอบหมายให้ที่ประชุมร่วมกันศึกษา เพื่อหาข้อสรุปในการประชุมครั้งต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!