สุราษฎร์ธานี-พช.ขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล”

สุราษฎร์ธานี-พช.ขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล”

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์  พรอัศวโยธิน
ขอบคุณข้อมูล:สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร

                   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร ขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ ม.7 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

                 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางประภัสสร ลิ้มสุวรรณ พัฒนาการอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมสนัสนุนการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเอามื้อสามัคคีในพื้นที่ตัวอย่างของผู้นำต้นแบบของนางพรทิพย์ วงษ์จินดา บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 วัน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563

               ในการนี้ ได้มอบป้ายผู้นำต้นแบบให้กับ นางพรทิพย์ วงษ์จินดา ผู้นำต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ปลูกต้นไม้และปล่อยปลา 1000 ตัวพร้อมสนับสนุนน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมเอามื้อสามัคคี โดยมีเครือข่ายผู้นำต้นแบบจากอำเภอเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช มาร่วมเตรียมการและออกแบบกิจกรรมตามภูมิสังคม เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างผู้นำต้นแบบและผู้สนใจในชุมชนครั้งนี้อีกด้วย
              สำหรับกิจกรรม การเอามื้อสามัคคี ในวันนี้ ได้ออกแบบกิจกรรมโดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่เป็นหลัก จึงเลือกกิจกรรม “ดำนา/ปลูกต้นไม้ 5 ระดับ” มาเป็นกิจกรรมหลักในการเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมการเอามื้อสามัคคีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
              โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการพัฒนา สามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”
สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!