อยุธยา-พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลร่วมพิธี เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วัดใหญ่ชัยมงคล

อยุธยา-พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลร่วมพิธี เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วัดใหญ่ชัยมงคล

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

              เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ที่รอบอุโบสถและเจดีย์ชัยมงคล ภายในวัดใหญ่ชัยมงคล ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยาพระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะ อำเภอพระนครศรี อยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล ได้จัดพิธีเวียนเทียนรอบ เจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรง ประสูตร ตรัสรู และปรินิพพาน ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 พร้อมเปิดโอกาสให้ ประชาชนหนุ่มสาว โรงงาน ที่ทำงานในวันหยุดได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา หลังเลิกงาน หรือออกกะจากการทำงาน
              พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล เปิดเผยว่า วันวิสาขบูชา เป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น วันสำคัญสากลของโลก เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นั้น เกิดขึ้นตรงกันอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันพุทธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี โดยพุทธศาสนิกชน ได้ประกอบพิธีวิสาขบูชาขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และปฏิบัติประเพณีวิสาขบูชานี้สืบทอดต่อกันมา
              ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเมืองอารายะธรรมเก่าแก่ ผสมผสานกับเป็นเมืองอุตสาหกรรมพุทธศาสนิกชน จะเดินทางไปทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม ตามวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันหยุด และจะประกอบพิธีเวียนเทียน ในช่วงเย็นวันเดียวกัน แต่ที่น่าเห็นใจ พุทธศาสนิกชนที่เป็นหนุ่มสาวโรงงาน หรือพนักงานห้างร้าน ที่ไม่ได้มีโอกาส ได้ทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะจะต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัว ทางวัดใหญ่ชัยมงคล จึงได้เปิดโอกาสให้พนักงานห้างร้านที่ทำงานในตอนภาคกลางวัน หรือทำงานในกะบ่าย ได้มีโอกาสมาทำบุญไหว้พระ และเวียนเทียนกัน โดยทางวัดใหญ่ชัยมงคล ได้เปิดให้พุทธ ศาสนิกชนได้ ทำบุญกราบไหว้พระที่อุโบสถ และเวียนเทียน รอบมหาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งแต่ช่วงเย็นเวลา18.00 น.เป็นต้นไปจนถึง 23.00 น.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!