พระนครศรีอยุธยา-“วัดท่าการ้อง”สืบสานประเพณีจัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

พระนครศรีอยุธยา-“วัดท่าการ้อง”สืบสานประเพณีจัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

                 เมื่อเวลา 19:00 น.ที่วัดท่าการ้อง ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 โดยมีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา
              พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง เปิดเผยว่า วัดท่าการ้องได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นประจำทุกเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมเผยแผ่คำสอนและจรรโลงพระพุทธศาสนา ด้วยการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม และให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักในหน้าที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
              ซึ่งในวันวิสาขบูชา ปี 2567 นี้ วัดท่าการ้องยังได้จัดกิกรรม ทำบุญ ตักบาตร ให้ประชาชนได้บำเพ็ญกุศล มีการจัดให้พระสงฆ์ ได้แสดงพระธรรมเทศนา รักษาศีล บำเพ็ญทาน ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินของชีวิตประจำวัน
               หลังจากเสร็จพิธีเวียนเทียน พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ได้แจกข้าวสารถุง 5 กิโลกรัมให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้นำไปหุงหารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อครอบครัวอีด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!