อุบลราชธานี-ส่องประวัติ”ดร.กนิษฐา ทองเลิศ”ผอ.สพม.29

อุบลราชธานี-ส่องประวัติ”ดร.กนิษฐา ทองเลิศ”ผอ.สพม.29

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

                 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ (ผอ.สพม.29) เกิดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2508 ที่บ้านเลขที่ 35 หมู่ 9 บ้านเกษม ตำบลเกษม อำเภอตระการ พืชผล จ.อุบลราชธานี ปัจจุบันอายุ 58 ปี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนบตั้งใจอนุกูลศึกษา (โรงเรียนเอกชน) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร (ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

                  สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) จากวิทยาลัยครูจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาครุศาตรบัณฑิต (ค.บ.) (เกียรตินิยม อันดับ 2) จากวิทยาลัยครูพระนคร บางเขน กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาครุศาตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา จากสถาบันราชภัฎอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี สำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคราม จ.มหาสารคาม
                  ชีวิตในวัยมัธยมศึกษา ดร.กนิษฐา ทองเลิศ มาเรียนในเมือง อยู่กับพี่ๆ ที่บ้านในตัวเมืองอุบลฯ คุณพ่อ กับ คุณแม่ จะมาเยี่ยมอาทิตย์ละครั้งในวันหยุด หรือถ้า วันไหนไม่ว่างท่านก็จะไม่ได้มา ต้องรอ เวลา พ่อ กับแม่มาหาที่ในเมือง จะมีข้าวปลา อาหาร มาให้กินได้ตลอดสัปดาห์ ต้องประกอบอาหารกินเอง ทุกอย่าง นึ่งข้าวเอง ทำกับข้าวเอง และไปโรงเรียน เรียนหนังสือให้ดี ให้เก่ง แม่จะพูดสั่งสอนและบอกอยู่เสมอ พ่อแม่ไม่มีอะไรจะให้ ให้ศึกษาหาความรู้เอง ด้วยความที่ พ่อ แม่ มีลูกหลายคน ด้วยตัวเองเป็นลูกคนเล็ก พ่อแม่จะห่วงมาก นอกจากนี้ พ่อ แม่ จะส่งเสริมให้ทุกคนได้เรียนหนังสือทุกคน จึงทำให้ลูกๆทุกคนที่เรียนหนังสือ ประสบความสำเร็จในชีวิต ทุกคน

                  การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เมื่อเรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ตัดสินใจไปสอบเรียนครู ที่วิทยาลัยครูจันทรเกษม ด้วยความที่ตัวเองเรียนหนังสือไม่เก่งจึงขอ พ่อ แม่ เข้ามาสอบในกรุงเทพฯ ซึ่งสมัยนั้นที่ต่างจังหวัดจะแข่งขันสูงมาก วิทยาลัยครูในกรุงเทพฯ คู่แข่งจะน้อย และเลือกเรียนในระดับอนุปริญญาก่อน เพราะจะเบิกค่าการศึกษาบุตรได้ ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และไปต่อในระดับปริญ ญาตรี ที่วิทยาลัยครูพระนคร ขยันหมั่นเพียรจนสำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญา เกียรตินิยมอันดับสอง มาให้ พ่อแม่

                  หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญา ในปีแรกยังไม่มีการสอบบรรจุจึงทำให้ต้องรอการสอบ สุดท้าย ที่จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอบบรรจุครู อ่านหนังสือเป็นเวลนานแรมปี มีชื่อในบัญชีรอบแรก บรรจุ 70 คน ของ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี สอบได้ในลำดับที่ 43 ได้เลือกโรงเรียน ที่โรงเรียนบ้านดอนชาด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพธิ์ไทร เป็นโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้องมาเช่าบ้านอยู่ที่หมู่บ้านโปร่งเจริญ ซึ่งเป็น หมู่บ้านใกล้เคียง และ มีไฟฟ้าใช้ ในฤดูฝน ถนนลำบากมาก ต้องขับขี่มอเตอร์ไซค์ ไปสอนหนังสือ โดยขับไปตามคันนา และมีบางวันฝนตกหนัก ขี่มอเตอร์ไซค์ ตกคันนา ชาวบ้านได้มาช่วยยกรถ ซึ่งเขากำลังดำนาอยู่ เป็นชีวิตที่ลำบากแต่ก็ประทับใจไม่รู้ลืม
                   ต่อมาได้โอนเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญมาปฏิบัติหน้าที่ ที่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ ดอนมดแดง อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และได้เปลี่ยนสายงาน เป็นผู้บริหารการศึกษาในตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ ดำรงตำแหน่งครั้งแรกที่ กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดระยะเวลา ที่ทำงาน ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ได้มีการพัฒนาตนเอง ตลอด โดยศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาบริหารการศึกษา เนื่องจากการเป็นผู้บริหาร ต้องมีวุฒิการศึกษา ด้านการบริหาร ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี เลือกที่จะเรียน ประกาศนียบัตรบัณฑิต เพราะตนเองจบปริญญาโท ในสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้มีคุณสมบัติที่จะก้างสู่เส้นทาง ผู้บริหาร และได้เปลี่ยนเส้นทางสู่การเป็นผู้บริหาร ในตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา กิ่งอำเภอ สว่างวีระวงศ์ ในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษแห่งชาติ เปลี่ยนมาเป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  ในปี 2546 ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง มาเป็นสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บุคลากรทุกคน ในอำเภอ วารินชำราบ อำเภอ สำโรง กิ่งอำเภอนาเยีย และกิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ มาปฏิบัติงานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ในปี 2552 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ในปี 2561 ช่วยราชการที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จนถึงปี 2562 ได้รับคำสั่งย้ายให้มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จากนั้น ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
วันที่ 12 มกราคม 2564 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ (ว .17) คำสั่งดังกล่าวมีผล ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองเป็นอย่างยิ่ง

                 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ กล่าวว่า ตนเองรับราชการมา เป็นเวลา 33 ปี ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย รวมทั้งรางวัลข้าราชการพลเรือน ดีเด่น ปี 2564 ด้านการบริหารงาน สำนักงานเขตฯเคยชนะเลิศ ระดับชาติได้รับรางวัล Obec Aword และ รางวัลอื่นอีกมากมาย นับเป็นเวลาแห่งความภาคภูมิใจและ อยากจะบอกให้ เทวดา นางฟ้า ของลูกที่อยู่บนสวรรค์ได้รับรู้ถึงเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ที่ลูกเดินทางมาถึงวันนี้ คือ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ (ผอ.สพม.29) พ่วงด้วยตำแหน่งประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 14 (จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!