ประจวบคีรีขันธ์-ศูนย์ฯสิรินาถราชินี จัดกิจกรรม “สายลับจับปู” พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย

ประจวบคีรีขันธ์-ศูนย์ฯสิรินาถราชินี จัดกิจกรรม “สายลับจับปู” พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

                 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.66 นายคมสัน หงภัทรคีรี ผู้จัดการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ทางศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี เปิดประสบการณ์กับกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ พร้อมสอดแทรกองค์ความรู้ทางด้านป่าชายเลนในเรื่องของสิ่งมีชีวิตผ่านกิจกรรม “สายลับจับปู” ที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับกลุ่มของปูแสม ซึ่งเป็นปูกลุ่มเด่นที่พบในพื้นที่ป่าชายเลน โดยเป็นกลุ่มปูที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยย่อยสลายอินทรีย์สารและหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศ อีกทั้งยังเป็นอาหารสำหรับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น นก ลิง ปลา และ งู เป็นต้น
                 โดยนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้วิธีการจับปูแสม ผ่านการใช้เบ็ดตกปูซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชุมชนในการจับปูแสมอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งสามารถจับปูแสมได้จำนวนมาก อีกทั้งยังได้เรียนรู้เรื่องการจัดจำแนกปูแสมชนิดเด่นในพื้นที่ศูนย์ฯสิรินาถราชินี พร้อมลุ้นรับของรางวัลต่างๆจากทางศูนย์ฯสิรินาถราชินี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 11 มิ.ย.66 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี หรือโทร 032-632-255 หรือ 086-607-7712
                   สำหรับศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลน จากนากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า-คลองคอย ต.ปากน้ำปราณ เดิมเป็นพื้นที่สัมปทานนากุ้งในช่วงปี พ.ศ. 2524-2539 ป่าผืนนี้ฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้งด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งเสด็จฯ อ.ปราณบุรี เมื่อปี พ.ศ.2539
                  ศูนย์ฯแห่งนี้ จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือจาก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส ทรงครองราชย์ปีที่ 50 และดำเนินการปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน โดยเปิดให้เที่ยวชมและเรียนรู้พื้นที่ระบบนิเวศ มีอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เส้นทางศึกษาธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งมีการเชื่อมต่อการท่องเที่ยวระหว่างวนอุทยานปราณบุรี แม่น้ำปราณบุรี และศูนย์ฯแห่งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!