อยุธยา-กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 100 ปี เสด็จเตี่ยฯ

อยุธยา-กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 100 ปี เสด็จเตี่ยฯ

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          อำเภอบางบาลจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
          เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่วัดนกกระจาบ หมู่ที่2 ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายรณกรณ์ เผ่าวิจารย์ นายอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลมหาพราหมณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม

           นายรณกรณ์ เผ่าวิจารย์ นายอำเภอบางบาล กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบัน พระมหากษัตริย์ และประชาชนศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามแนวพระราชดำริ จึงถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบาย เป็นเครื่องมือ ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมในการทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า รักษา สืบสาน ต่อยอด
            โดยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในวันนี้ อำเภอบางบาลได้จัดให้มีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่ภายในวัดและบริเวณโดยรอบศาลกรมหลวงชุมพรใน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงคุณูปการของท่านในฐานะ “องค์บิดาแห่งกองทัพเรือ”ผู้ซึ่งวางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือ จนทำให้ทัพเรือไทยมีความทันสมัย มีมาตรฐาน และเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศจวบจนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนัก และให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ ตนอยู่อาศัยส่งผลให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!