ชลบุรี-นายกเมืองพัทยา ร่วมโครงการสภากาแฟสัญจร ตำรวจภูธรภาค 2

ชลบุรี-นายกเมืองพัทยา ร่วมโครงการสภากาแฟสัญจร ตำรวจภูธรภาค 2

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

            ช่วงเช้า วันที่ 16 พ.ค. 2566 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวถึงภาพพจน์โดยรวมของเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน พร้อมทั้ง นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง โดยมี พลตำรวจโทอิทธิพล อิทธิสาวรรณชัย ผู้บัญชาการตำรวจภธรภาค 2 เป็นประธาน เปิดโครงการสภากาแฟสัญจร ตำรวจภูธรภาค 2 ณ บริเวณชายหาดพัทยา หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา
            โครงการสภากาแฟสัญจร ตำรวจภูธรภาค 2 เป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับภาคประชาชน คอยติดตามภาระกิจต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการบูรณาการ ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการ อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพร้อมหาแนวทางการดำเนินงาน ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยขน์สูงสุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!