นครปฐม-ครัวกำนันสมบัติ ร่วมรณรงคฺ์ลดอุบัติเหตุทางถนน

นครปฐม-ครัวกำนันสมบัติ ร่วมรณรงคฺ์ลดอุบัติเหตุทางถนน

ภาพ-ข่าว:วิรัตน์ ภิญโญ / สายพิณ เดชกิจ

      อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่ตีค่าเป็นตัวเงินหรือความเสียหายที่ไม่อาจตีค่าเป็นตัวเงินได้ จากความสูญเสียดังกล่าวนับว่าเป็นภัยอย่างร้ายแรงที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคมในภาพรวม ซึ่งรัฐบาลในยุคที่ผ่านมาจวบจนถึงรัฐบาลในยุคปัจจุบันได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะทำการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนมิให้เกิดขึ้นหรือให้เกิดขึ้นได้ในจำนวนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ เน้นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญเป็นหลัก

         อุบัติเหตุทางถนนมิได้เกิดเฉพาะเส้นทางสายหลักเท่านั้น แม้แต่บนถนนสายรอง ถนนเชื่อมต่อระหว่างเขตอําเภอ หรือแม้กระทั่งถนนภายในตําบล หมู่บ้าน ซึ่งสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน อาทิเช่น ผู้ขับขี่ขาดจิตสํานึกและวินัยจราจร, ขับรถด้วยความเร็วสูง, เมาสุรา และอีกหลายๆสาเหตุ ซึ่งล้วนแต่เกิดขึ้นในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์
        กระผม นายสมบัติ พูนขวัญ ในนาม ครัวกำนันสมบัติ กุ้งเผา@นครปฐม จังหวัดนครปฐม ขอเป็นส่วนหนึ่งในการ “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”เพื่อช่วยมกันปลุกจิตสำนึกให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน ได้ช่วยกันระมัดระวังมิให้เกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ แลเะขอให้ทุกท่านขับรถถึงที่หมายด้วยความปลอดภัย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!