ตาก-เทศบาลตำบลท่าสายลวดร่วมกับแม่สอดพลังงานสะอาด ฉีด ล้างพรมถนน ลดค่า PM 2.5

ตาก-เทศบาลตำบลท่าสายลวดร่วมกับแม่สอดพลังงานสะอาด ฉีด ล้างพรมถนน ลดค่า PM 2.5

ภาพ-ข่าว:กิตติศักดิ์ บุญจันทร์

                เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสรรพสิริ อรชัยพันธ์ลาภ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าสายลวด ร่วมกับผู้จัดการและทีมงานบริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด ดำเนินการฉีดล้าง พรม ถนน ลาน สนาม และพื้นที่เกิดฝุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองเพิ่ม และเพื่อไม่ให้ค่าPM 2.5 เพิ่มขึ้น โดยวันนี้ได้ดำเนินการตามแผนงาน ในพื้นที่ชุมชนบ้านริมเมย ชุมชนบ้านมิตรสัมพันธ์ และชุมชนบ้านห้วยม่วง ใช้น้ำรวม 35,000 ลิตร ในการดำเนินการดังกล่าว
                ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากที่ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีค่าPM 2.5 ที่สูงเกิดค่ามาตราฐาน จนทำให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ จึงได้วางแผนและเำเนินการดังกล่าว เพื่อให้ลดค่าฝุ่นละอองที่มีอยู่อีกทั้งการฉีดล้างพรมถนนจะเป็นการลดปริมาณฝุ่นที่จะเกิดขึ้นไปรวมกับค่าPM2.5 ที่จะทำให้ค่าสูงขึ้นกว่าเดิม เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อประชาชนต่อไป


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!