อยุธยา-ตลาดนัดวิชาการส่งเสริมประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ Next Normal

อยุธยา-ตลาดนัดวิชาการส่งเสริมประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ Next Normal

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

โรงเรียนประตูชัยเปิดตลาดนัดวิชาการ ส่งเสริมประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ Next Normal

              เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 3 มีนาคม 2566 ที่ โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายปรีชา ประสพผล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประตูชัย ได้เป็นประธาน เปิดกิจกรรม ตลาดนัดวิชาการส่งเสริมประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ Next Normal โดยมีนายอำพล โงวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนประตูชัย เข้าร่วมกิจกรรม
               โดยในการจัดตลาดนัดวิชาการ ส่งเสริมประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ Next Normaในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม How to ของสายชั้น จำนวน 10 สายชั้น ให้นักเรียนรู้จักการวางแผน และการบริหารจัดการในการเข้าร่วมกิจกรรม ให้นักเรียนได้รับรับความรู้ ส่งเสริมประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย และระดับของผู้เรียน อีกทั้งยังตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ที่ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทางคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนประตูชัยจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ “ส่งเสริมประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ Next Normal” ในลักษณะของนิทรรศการ
               ประกอบด้วย ผลงานของนักเรียน 10 สายชั้น กิจกรรม How to การแสดงผลงานที่เกิดจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 70 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ซึ่งประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ การแสดงวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เช่น การแสดงวงเครื่องเป่าลม ม.1-ม.3 การแสดงวงอังกะลุง ม.1-ม.3 การแสดงระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 การแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 นิทรรศการผลงานครู การประกวดสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งกิจกรรมตลาดนัดวิชาการเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกเหนือจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน และได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง รวมทั้งได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนแต่ละสายชั้นอีกด้วย


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!