ร้อยเอ็ด-พิจารณากลั่นกรองการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ร้อยเอ็ด-พิจารณากลั่นกรองการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น.นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ
               ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันพิจารณาการกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 29 โครงการ วงเงิน 16,213,000 บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 6,183,000 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!