นครสวรรค์-อบรมนักพัฒนาพันธุ์ข้าว

นครสวรรค์-อบรมนักพัฒนาพันธุ์ข้าว

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย 

อบจ.นครสวรรค์ จัดอบรมนักพัฒนาพันธุ์ข้าว พัฒนาเกษตรกรและพัฒนาพันธุ์ข้าวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกษตรหร 70 ราย

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรและพัฒนาพันธุ์ข้าวจังหวัดนครสวรรค์ 2566 ในกิจกรรมที่ 1 คือ อบรมนักพัฒนาพันธุ์ข้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบจ.นครสวรรค์ นางสาวกรวลี แม้นพยัคฆ ส.อบจ.อำเภอเมืองนครสวรรค์ เขต7 และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมในกิจกรรม มีนายเอกธนัช นวลละออง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง 2 เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ และผู้แทนชาวนา จำนวน 70 คน จากทุกอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2566
          ในมีกิจกรรมการอบรมหลากหลาย เช่น การตอนเกสรและการผสมเกสร วิธีการตอนเกสรตัวผู้ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ DNA อัตลักษณ์ข้าว การสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ “ข้าวกับความมั่นคงทางอาหาร” การบรรยายให้ความรู้ในการสร้างเครือข่ายนักปรับปรุงพันธุ์ข้าว และมีการระดมสมองเพื่อรวบรวมข้อมูล ด้านพันธุ์ข้าว คุณภาพข้าวและผลผลิตข้าว ในแต่ละพื้นที่ตามสภาพแวดล้อม โดยทีมจากวิทยากรมูลนิธิการจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาเกษตรกรในนครสวรรค์ ให้มีทักษะในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว มีแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์เกี่ยวกับพันธุ์ข้าว และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการคัดพันธุ์ข้าว รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้อื่นได้รู้จักพันธุ์ข้าวที่จังหวัดนครสวรรค์พัฒนาได้
           ทั้งนี้ อบจ.นครสวรรค์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรและพัฒนาพันธุ์ข้าวจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อมุ่งหวังที่จะอนุรักษ์พันธุ์ข้าวเดิม ไม่ให้สูญพันธุ์ มีช่องทางการสร้างตลาดใหม่ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น จึงมีแนวคิดในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าว ที่มีคุณลักษณะพิเศษของตัวเอง และสามารถนำไปแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ สุรา ขนมจีน ไอศกรีม หรือขนมปัง เพื่อสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ และยังสามารถเพิ่มรายได้ ให้แก่เกษตรกรได้มากขึ้น
             นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “อบจ.นครสวรรค์ ต้องการจะนำพาเกษตรกร ไม่ว่าจะทั้งภาคเพาะปลูก ประมง ปศุสัตว์ ให้หนีพ้นการผูกขาดจากนายทุน และทำอย่างไรจะให้ผลผลิตก้าวข้ามราคาที่รัฐบาลกำหนด โดยการสร้างตลาดใหม่ ด้วยการแปรรูป ผลิตผลการเกษตรที่เรามีอยู่ เป้าหมายคือ ทุกครัวเรือนที่ทำการเกษตร จะต้องมีทักษะในการพัฒนาสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ปลา พันธุ์ข้าว หรือพันธุ์มันสำปะหลัง ทุกครัวเรือนจะต้องมีความรู้ และทาง อบจ.จะมีการนำข้อมูลรวมมาใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยให้ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพันธุ์ข้าวจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะมีการศึกษาหาความรู้ด้านพันธุ์ข้าว คุณภาพข้าว วิธีการคัดเลือกและการสรรหาข้าวพันธุ์ใหม่ ข้อมูลทั้งหมดจะนำมาเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทำการประมวลผล และจะนำข้อมูลมาใช้เพื่อการศึกษาต่อยอด พัฒนาพันธุ์ข้าว ให้ได้สายพันธุ์ที่ดี มีคุณภาพตรงตามความต้องการของเกษตรกร ผู้บริโภค และตลาดค้าข้าวต่อไป”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!