เชียงใหม่-จัดยิ่งใหญ่ “มหกรรมผ้าตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่า อำเภอแม่แจ่ม”

เชียงใหม่-จัดยิ่งใหญ่ “มหกรรมผ้าตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่า อำเภอแม่แจ่ม”

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

              วันนี้ (25 ก.พ. 66) ที่ สนามโรงเรียนบ้านเนินวิทยา ตำบลช่างเคิ้ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดงานพร้อมปล่อยขบวนรถ ในงาน “มหกรรมผ้าตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่า อำเภอแม่แจ่ม”

              ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และงดงาม ต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 28 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ครูผ้าทอ ส่งเสริมอนุรักษ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าตีนจก ผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่ม รวมถึงสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอำเภอแม่แจ่ม นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอแม่แจ่ม ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
               โดยในปีนี้ ได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม ลานหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม ลานหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม และสนามโรงเรียนช่างเคิ้ง ซึ่งภายในงานมีทั้งกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ และกิจกรรมภาคความบันเทิงที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดธิดาผ้าตีนจก และธิดาชนเผ่าและไทใหญ่ การประกวดรำวงย้อนยุค กิจกรรมการแสดงชนเผ่า ขบวนแห่ผ้าตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่า การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าตีนจกและผ้าชนเผ่าแบบโบราณและแบบประยุกต์ รวมถึงการแสดงดนตรีของเยาวชนอำเภอแม่แจ่ม และกิจกรรมกาดมั่วคัวฮอม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!