นครปฐม-จัดงาน 107 ปี วันสหกรณ์แห่งชาติ

นครปฐม-จัดงาน 107 ปี วันสหกรณ์แห่งชาติ

ภาพ-ข่าว:สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม จัดงาน 107 ปี วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

                วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2566 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ครบรอบ 107 ปี โดยมีสหกรณ์จังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ร่วมงานในครั้งนี้
                  เนื่องจากวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ชาวสหกรณ์ได้รวมใจน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่ทรงริเริ่มทดลองจัดตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ ขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 และทรงส่งเสริมให้มีการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ สู่ประชาชนโดยทั่วกัน ยังประโยชน์ให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศสืบเนื่องตลอดมา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!