ศรีสะเกษ-ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ ลุยพบปะหาเสียงเต็มพื้นที่แล้ว

ศรีสะเกษ-ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ ลุยพบปะหาเสียงเต็มพื้นที่แล้ว

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข

                   เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายธีรวัฒน์ คำศรี อดีตรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เชี่ยวชาญ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนและทีมงานได้ออกตระเวนไปพบปะหาเสียงกับพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ศรีสะเกษ ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ เต็มพื้นที่แล้ว โดยได้นำเอานโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ไปชี้แจงให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 3 ทุกคนได้รับทราบว่า หากพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล มียุทธศาสตร์หลักที่จะพาประเทศไปสู่อนาคตที่สดใสต่อไปคือ ยุทธศาสตร์ สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ ประกอบด้วย 8 นโยบายหลักด้านการเกษตรและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ รวมถึงกทม. ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับประเทศต่อไป และนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและชนบทต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านการเกษตร จากการที่ตนได้นำเอานโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ไปชี้แจงให้ประชาชนชาวศรีสะเกษในเขตเลือกตั้งที่ 3 ได้รับทราบ ปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมที่จะสนับสนุนให้ตนและพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปเป็นรัฐบาลบริหารประเทศในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะถึงนี้
                นายธีรวัฒน์ คำศรี ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยต่อไปว่า สำหรับนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่ตนได้นำเอาไปชี้แจงให้ประชาชนชาวศรีสะเกษเขตเลือกตั้งที่ 3 ได้รับทราบคือ นโยบายที่ 1 การประกันรายได้ จ่ายเงินส่วนต่าง ข้าว มัน ยาง ปาล์ม และข้าวโพด นโยบายที่ 2 เป็นนโยบายสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าว ซึ่งมีอยู่ประมาณ 4.7- 4.8 ล้านครัวเรือน ชาวนารับ 30,000 บาท ต่อ 1 ครัวเรือน นโยบายที่ 3 ฟรีนมโรงเรียน 365 วัน เป็นที่ชัดเจนที่สุดว่าเรื่องนี้เป็นการพัฒนาเด็ก พัฒนาบุคลากรที่ประเทศชาติต้องใช้ในวันข้างหน้า และที่สำคัญที่สุดก็คือการที่จะให้เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมนั้นสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคนมให้กับเด็กไทย นโยบายที่ 4 ประมง การให้เงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรประมงกลุ่มละ 100,000 บาทต่อปี ทุกกลุ่ม ทั้ง 2,800 กว่ากลุ่ม
              นายธีรวัฒน์ คำศรี ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยด้วยว่า นโยบายที่ 5 ประมงพาณิชย์ จะปลดล็อกประมงพาณิชย์ มีการยื่นในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นธรรม นโยบายที่ 6 ออกโฉนดที่ดิน 1 ล้านแปลง ภายใน 4 ปี ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาของพี่น้องที่ไม่มีที่ดินทำกิน นโยบายที่ 7 นโยบายออกกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในที่ดินต่าง ๆ และนโยบายที่ 8 ธนาคารหมู่บ้านและชุมชน แห่งละ 2 ล้านบาททั้งประเทศ รวมทั้งในกรุงเทพมหานครทุกชุมชน ตนจึงขอให้ประชาชนชาวศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 3 โปรดให้การสนับสนุนเลือกตนและพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปเป็นรัฐบาลบริหารประเทศด้วย เพื่อจะได้นำเอานโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาว ศรีสะเกษและชาวไทยทั้งประเทศให้เจริญรุ่งเรือง มีความอยู่ดีกินดีมีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!