ประจวบคีรีขันธ์-นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินและคณะยื่นหนังสือร้องเรียนต่อทางวัดเขาไกรลาศ กรณีการปรับพื้นที่ริมคลอง

ประจวบคีรีขันธ์-นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินและคณะยื่นหนังสือร้องเรียนต่อทางวัดเขาไกรลาศ กรณีการปรับพื้นที่ริมคลอง

ภาพ-ข่าว:ชำนาญ พึ่งเจาะ

               เวลา 10.00 น.วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 66 ที่ศาลาวัดเขาไกรลาศ บ้านตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วย นายอุดม ดวงแข ประธานสภาฯ นายอมร พัฒน์ทอง รองประธานสภาฯ นายกิตติ เฟื่องฟู เลขานุการ นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษา นายชีพ สุกสี นายสายันต์ มีผล ส.ท.เขต 3 ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนจากทางชาวบ้านตะเกียบ-หัวดอน 115 คน ต่อทาง พระครูพิพัฒบรรณากร ผช.เจ้าอาวสาสวัดเขาไกรลาศ พร้อมกับได้อ่านรายละเอียดของการร้องเรียนว่า เนื่องจากทางวัดฯ ได้มีการลงเสาเข็ม เทปูนสร้างกำแพงในพื้นที่คลองรับน้ำฝน และปรับถมพื้นที่ในบริเวณข้างวัดนั้นจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางเดินของน้ำเข้าท่วมหมู่บ้านตะเกียบ รร.บ้านตะเกียบ และ บ้านหัวดอน ซึ่งคลองดังกล่าวนี้เป็นคลองพระราชดำริห์
              นายครูพิพัฒบรรณากร กล่าวชี้แจงว่า การที่ทางวัดดำเนินการตอกเสาเข็ม เทปูนลงในคลองและปรับพื้นที่เส้นทางถนนนี้ พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นของทาง วัดเขาไกรลาศ มิได้ถมคลองปิดกั้นเส้นทางน้ำไหลแต่อย่างใด ส่วนที่ว่าเป็นคลองพระราชดำริห์ นั้นคลองนี้เป็นคลองเส้นตรงเลียบทางรถไฟจากบ้านตะเกียบมา แล้วมาบรรจบต่อเชื่อมเป็นคลองรับต่อในพื้นที่ของทางวัดในอดีตที่ผ่านมาโดยทางวัดได้ยินยอมให้ใช้พื้นที่รับน้ำต่อ เพื่อนประโยชน์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหิน ร่วมกัน
             หลังจากที่ได้ยื่นหนังสือและเจราจาหาทางออกร่วมกันแล้ว ก็สรุปปัญหาเนื่องจากในตรงกลางคลองมีก้อนหินเก่าแก่ขนาดใหญ่ ตั้งปิดเส้นทางน้ำไหลโดยทางวัดและเทศบาลฯ จะร่วมกันขุดเอาออก
ส่วนการดำเนินปรับปรุงพื้นที่ของทางวัดก็ให้ดำเนินการต่อไปโดยมิให้ปิดเส้นทางน้ำ
             อนึ่งฯ ในการประชุมและเจรจาแก้ปัญหาระหว่างวัดกับทางคณะฝ่ายบริหารเทศบาลฯ ประชาชน ในครั้งนี้มี นายพิษณุ กล้าขาย นายสมศักดิ์ เขียวขำ อดีต สจ.ปข.เขตอำเภอหัวหิน เข้าร่วมและชี้แจงว่า กรณีของทางวัดเขาไกรลาศ สร้างกำแพงคอนกรีตเทลาดที่ข้างพิพิธภัณฑ์ และทำถนนทางเดินไปสู่พื้นที่ป่าชายเลนทางด้านหลังนั้น มิได้ทำให้น้ำท่วม แต่ปัญหาที่ส่งผลกระทบทำให้น้ำท่วม น้ำเอ่อล้นขึ้นจากคลองส่งน้ำนั้นคือ การยึดพื้นที่และพื้นที่คลองตั้งแต่สะพานหน้าวัดมันคับแคบและถูกผู้คนจากที่อื่นๆ มายึดครองอยู่อาศัย เมื่อน้ำมามากๆ บริเวณดังกล่าวมันแคบลงไหลไปในทะเลไม่ทัน มันจึงเกิดการเอ่อล้นมาท่วมในพื้นที่ต้นๆของคลองพระราชดำริห์ หลังจากนั้นนายกฯ และคณะฯก็ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเร่งดำเนินการขุดเจาะขยายให้กว้างต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!