อุดรธานี-อธิบดีกรมหม่อนไหม ลงพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก หารือแนวทางการส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

อุดรธานี-อธิบดีกรมหม่อนไหม ลงพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก หารือแนวทางการส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

               นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี พร้อมด้วย นายสุเทพ สมบูรณ์ ที่ปรึกษา นายก อบจ.อุดรธานี นายประเทือง เพชรโรจน์ ปลัด อบจ.อุดรธานี นางบุญนิสา จันโทภาส รองปลัด อบจ.อุดรธานี และนางวรันธรณ์ บวรศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ให้การต้อนรับ นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนายสุชาติ จุลพูล ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จ.อุดรธานี และ ผอ.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ และลงพื้นที่ชมสถานที่การจัดงานวันพืชสวนโลก ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี เป็นการหารือแนวทางการพัฒนางานด้านหม่อนไหม ส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อเร่งขยายและเพิ่มจำนวนเกษตรกรในพื้นที่ จ.อุดรธานีให้มากขึ้น และจะมีการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยการส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอีกครั้ง
              อธิบดีกรมหม่อนไหมได้เดินทางไปติดตามงาน สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จ.อุดรธานี และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เครือข่าย เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของบุคลากร และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกลู่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยแสงอรุณ ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่มีการผลิตและการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมด้วยตนเอง นำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้เป็นอย่างดี โดยอธิบดีกรมหม่อนไหมได้ให้แนวทางในการต่อยอด ตลอดจนการสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพิ่มผลผลิตมากขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!