ร้อยเอ็ด-จัดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ร้อยเอ็ด-จัดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประดับทอง อาคารแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
            ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น เพื่อให้สถานประกอบกิจการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้ถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมถึงเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แก่ การให้เงินกู้ยืม และการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน โดยมีผู้ประกอบกิจการภาคเอกชน เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 50 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!