อุตรดิตถ์-“ประกวดบรรยายธรรมและสวดมนต์หมู่ขับเคลื่อนคุณธรรม “

อุตรดิตถ์-“ประกวดบรรยายธรรมและสวดมนต์หมู่ขับเคลื่อนคุณธรรม “

ภาพ/ข่าว พูลชัย ราชประสิทธิ์

               เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลาการเปรียญวัดท้ายตลาด ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประกวดบรรยายธรรม และประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสติ สมาธิ มีคุณธรรม และสามารถนำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดคุณธรรม และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการเสริมสร้างคนดี สังคมดี และเกิดสังคมคุณธรรมที่ยั่งยืน โดยมี นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน และมีคณะกรรมการตัดสินการประกวด ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูอาจารย์ และนักเรียนเข้าการประกวดในครั้งนี้300กว่าคน
                  ทั้งนี้ นายสุรพันธ์ ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเสริมสร้างคนดี สังคมดีนั้น ต้องเริ่มกันตั้งแต่เด็กและเยาวชน ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อน แม้จะเห็นผลช้า แต่ต้องช่วยกันทำอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ รวมทั้งต้องช่วยกันเป็นกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติคนทำดี เพื่อคนทำดีจะได้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเป็นสังคมดีต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!