ประจวบคีรีขันธ์-ทม.หัวหิน ทำความสะอาดตลาดโต้รุ่ง ลดค่าฝุ่น PM 2.5

ประจวบคีรีขันธ์-ทม.หัวหิน ทำความสะอาดตลาดโต้รุ่ง ลดค่าฝุ่น PM 2.5

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

             เมื่อวันที่ 13 ก.พ. นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นายกิตติชัย ศรีทองช่วย ปลัดอำเภอหัวหิน นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเทศกิจลงพื้นที่ฯ ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวการจราจร ช่องตะแกรงรับน้ำฝน ถนนเดชานุชิต ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างตลาดโต้รุ่ง 1 และตลาดโต้รุ่ง 2 ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและสุขอนามัยที่ดีของประชาชน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่ดี ลดปริมาณฝุ่น PM.2.5 ที่ฟุ้งกระจายมาจากพื้นถนน เนื่องจาก “ตลาดโต้รุ่งหัวหิน” หรือ Hua hin Night Market เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองหัวหิน แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากใช้บริการ ช่วยให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว
             นายนพพร วุฒิกุล กล่าวว่า สำหรับการล้างตลาดในครั้งนี้ เทศบาลเมืองหัวหินใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองหัวหิน นำมาใช้ล้างถนนทำให้ไม่มีน้ำเสียปล่อยออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ ช่วยให้เกิดการใช้น้ำได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลดีต่อการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!