สระบุรี-อบต.บัวลอย ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน เนรมิตร”ทุ่งปอเทือง”กว่า 30 ไร่ สร้างแลนด์มาร์ค หวังดึงเม็ดเงินเข้าสู่ชุมชน

สระบุรี-อบต.บัวลอย ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน เนรมิตร”ทุ่งปอเทือง”กว่า 30 ไร่ สร้างแลนด์มาร์ค หวังดึงเม็ดเงินเข้าสู่ชุมชน

ภาพ-ข่าว:สมภพ พิมมะศร

               ที่บริเวณทุ่งปอเทืองเลียบถนนสายบัวลอย-สันมะค่า ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ดร.วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข เป็นประธาน เปิดงานทุ่งปอเทืองบาน โดยมี นายทวีศักดิ์ อยู่ถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย
               โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านรายได้แก่ประชาชน สร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามนโยบายที่ผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย เมื่อวันเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหรส่วนตำบลบัวลอย โครงการนี้เราได้ดำเนินการปลูกปอเทืองขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว Landmark ของตำบลบัวลอย ซึ่งอยู่ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน
                สำหรับการจัดเตรียมสถานที่ปลูกและตกแต่งสถานที่ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือ แรงงาน วัสดุ งบประมาณ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย รวมถึงประชาชนชาวตำบลบัวลอย ต่างร่วมมือร่วมแรงจัดสถานที่จนแล้วเสร็จสวยงาม นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว Landmark แห่งใหม่ของตำบลบัวลอยแล้ว ยังเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านชุมชน จากการค้าขายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในบ้านเกิดของชาวบัวลอย อีกด้วย
                 ด้าน นาย ทวีศักดิ์ อยู่ถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย กล่าวว่า สิ่งที่เราได้ดำเนินโครงการในครั้งนี้ ต้องบอกตรงๆว่าเราทำเพื่อพี่น้องชาว ต.บัวลอย โดยเฉพาะ เราทำสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อจะได้สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับพี่น้องชาวต.บัวลอยของเรา การทำแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ เพื่อดึงดูดผู้คนให้เขามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลของเรา และก็พี่น้องจะได้ทำมาหากิน จะได้เอาสินค้าโอท็อป และสินค้าต่างๆในตำบลเอามาขายสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว เพื่อลดภาระของภาครัฐ ไม่ว่าจะเรื่องปัญหายาเสพติด และเรื่องอื่นๆ สิ่งที่ท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้ เป็นทุ่งปอเทือง ซึ่งเราได้ทำเป็นปีแรก เราจะเปิดจนสิ้นสุดเดือนมกราคมเลย แล้วเราจะทำโครงการอย่างนี้ต่อเนื่องไปตลอดปี พอถึงหน้าทุ่งข้าวก็จะเขียวขจี พอหมดหน้าข้าว เราก็จะปลูกดอกไม้พันธุ์พืชอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไป ก็จะสร้งเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของต.บัวลอย
                   จึงอยากขอเชิญทุกท่านที่อยู่ในระแวกนี้ มาท่องเที่ยวในตำบลของเรา เพื่อเป็นกำลังใจใน ต.บัวลอย ที่ช่วยร่วมแรงร่วมใจกันทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา ที่ดินตรงนี้เป็นทรณีสงฆ์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อภัทรกิจสุนทร ท่านได้มอบให้กับองค์การบริหารส่วน ต.บัวลอย ดูแล ทั้งหมด 20 ไร่ ซ฿งเราปลูกในพื้นที่ แล้วจะทำโครงการเรื่องของการท่องเที่ยวตลอดไป และขอแจ้งเพิ่มเติมว่าทั้งหมดนี้ เราได้ร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องชาวลงไม้ที่เข้ามาทำมาหากินในพื้นที่ ต.บัวลอย ได้บริจาคไม้ให้เราเพื่อมาทำสะพาน มาทำสิ่งต่างๆที่ท่านเห็น ณตอนนี้ และก็ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหาร สมาชิก และพี่น้องชาวต.บัวลอยทุกท่าน มาช่วยกันสร้างสรรค์คสิ่งเหล่านี้ ให้เกิดขึ้นใน ต.บัวลอบของเรา ขอเรียนเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมทุ่งดอกปอเทืองบาน ณ บ้านบัวลอย หมู่ 10 ต.บัวลอย อ. หนองแค จ.สระบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!