ตาก-กองร้อย อส.อ.อุ้มผางที่ 5 จัดงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

ตาก-กองร้อย อส.อ.อุ้มผางที่ 5 จัดงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

            วันที่ 10 ก.พ.2566 เวลา 18.00 น. ณ กองร้อย อส.อ.อุ้มผางที่ 5 นายกองโทธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา ผู้บังคับกองร้อย อส.อ.อุ้มผางที่ 5 มอบหมายให้ นายหมวดเอกรัตนกุล สังขศิลา รองผู้บังคับกองร้อย เป็นประธานการจัดงานเนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566 ณ.กองร้อยกองอาสารักษาดินแดนอำเภออุ้มผางที่ 5โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสาผู้ที่ล่วงลับ การอ่านสารของผู้บัญชากองอาสารักษาดินแดน การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน การมอบรางวัลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่มีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา การจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทำความสะอาดสถานที่ ศาลพระวอ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!