อำนาจเจริญ-เปิดงานนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต

อำนาจเจริญ-เปิดงานนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต

ภาพ-ข่าว/นายทิพกร หวานอ่อน

             วันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.49 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดึอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือนสาม(งานนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต) ประจำปี 2566 ที่อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมร่วมชมให้กำลังใจนางรำกว่า 400 ชีวิต ร่วมรำบูชาองค์พระเหลาเทพนิมิต ณ วัดพระเหลาเทพนิมิต ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนางจินตนา ชัชวาลวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสาวไทยอำนาจเจริญและรองนางสาวไทยอำนาจเจริญร่วมรำบูชาในครั้งนี้ด้วยและมีส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน พุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิตจำนวนมาก
             งานประเพณีบุญเดือนสาม เป็นเทศกาลงานนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ องค์พระเหลาเทพนิมิต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2263 สร้างด้วยอิฐถือปูน ลงรักปิดทองศิลปะสกุลช่างเวียงจันทร์ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะล้านนา เป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามทางพุทธศิล เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนได้รับขนานนามว่า “พระพุทธชินราชแห่งอีสาน” ครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสามของทุกปี จะเป็นที่ รู้โดยทั่วกัน ของพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่เคารพศรัทธา ในองค์พระเหลาเทพนิมิต จะพากันมานมัสการกราบไหว้เป็นประจำ เพื่อความเป็นสิริมงคล การจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม (งานนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต)
             ในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีกิจกรรมหลายอย่างอาทิ เช่น การบวชชีพราหมณ์ การสวดพุทธาภิเษกสมโภชนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต การแสดงฟ้อนรำบูชาพระเหลาเทพนิมิต โดยมีนางรำมาร่วมรำบูชา 410 คน และการแสดงฟ้อนรำมาเด้อพนา และจัดมหรสพสมโภชตลอดงาน การจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม (งานนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต) ของชาวอำเภอพนา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่น และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเทศนา สวดมนต์ภาวนาในคืนวันเพ็ญเดือนสาม อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทาง มาท่องเที่ยวชื่นชมความงามขององค์พระเหลาเทพนิมิต และเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคีในท้องถิ่นและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!