ร้อยเอ็ด-อำเภอธวัชบุรี จัดงานประเพณี “บุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอธวัชบุรี”

ร้อยเอ็ด-อำเภอธวัชบุรี จัดงานประเพณี “บุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอธวัชบุรี”

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

               วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานประเพณี “บุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอธวัชบุรี” ประจำปี 2566 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมนี้มีดร.ฉลาด ขามช่วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนชาวอำเภอธวัชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
               บุญกุ้มข้าวใหญ่ หรือ บุญคูนลาน เป็นประเพณีทำบุญที่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะนำมานวดที่ลานนวดข้าว ก่อนนำข้าวไปเก็บในยุ้งฉาง เรียกว่า บุญคูนลาน โดยเชิญญาติพี่น้องมาร่วมทำบุญเพื่อร่วมบูชาแม่โพสพ โดยนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ โยงด้ายสายสิญจ์รอบกองข้าว ถวายอาหารบิณฑบาตร เลี้ยงญาติมิตร พระสงฆ์อนุโมทนาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ผู้ร่วมพิธีตลอดจนประพรมลานข้าว วัว ควาย เจ้าของนา เพื่อเป็นสิริมงคล
              อำเภอธวัชบุรี ได้สืบสานประเพณีดังกล่าวโดยกำหนดจัดงานประเพณี” บุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอธวัชบุรี” ประจำปี 2566 ขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี “ไทอีสาน” ตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ เผยแพร่กิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสินค้าชุมชน เสริมสร้างความสมานฉันท์ของประชาชน และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ กิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย การสู่ขวัญข้าว การรำบวงสรวง โดยชมรมผู้สูงอายุ การโชว์พ่อพันธุ์กระบือ การแสดงสินค้า OTOP การประกวดเถียงนา การประกวดส้มตำลีลาเพื่อสุขภาพ การแข่งขันสนูว่าว และการประกวดร้องเพลงผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!