ฉะเชิงเทรา-“กกต.แปดริ้ว” เดินสายตีปี๊บ เตรียมพร้อมเลือกตั้งส.ส. แก่ผู้นำท้องถิ่น

ฉะเชิงเทรา-“กกต.แปดริ้ว” เดินสายตีปี๊บ เตรียมพร้อมเลือกตั้งส.ส. แก่ผู้นำท้องถิ่น

ภาพ-ข่าว:สุรเชษฐ์ จันทร์ทอง 

              วันที่ 31 ม.ค.66 เวลา 10.00 น. นายธนกฤต นาคจรุพงษ์ ผอ.สนง.กกต.จ.ฉะเชิงเทรา นำคณะออกเกินสาย ให้ความรู้ และตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ที่ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญ ที่จะช่วยเหลือการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิยุติธรรม ในโอกาสที่มาประชุมประจำเดือน ณ หอประชุมอำเภอแปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
                ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เตรียมแผนการเลือกตั้ง กรณีที่สภาผู้แทนราษฎรครบวาระในวันที่ 23 มี.ค.2566 โดยเบื้องต้นกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 7 พ.ค. 2566 และเปิดรับสมัครในวันที่ 3-7 เม.ย.2566
            นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดการยุบสภาฯ กกต.ยังมีการกำหนดวันเลือกตั้ง โดยจะกำหนดวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 103 และ กกต.จะต้องประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป และวันสมัครรับเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!