ราชบุรี-ทหารช่าง จับมือ ธนารักษ์ ลงนามเช่าที่ราชพัสดุ ตามนโยบายกองทัพบก

ราชบุรี-ทหารช่าง จับมือ ธนารักษ์ ลงนามเช่าที่ราชพัสดุ ตามนโยบายกองทัพบก

ภาพ-ข่าว:สุจินต์ นฤภัย (เต้) จ.ราชบุรี

            เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 ม.ค. ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรีกรมการทหารช่าง และ ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ทำพิธีลงนามในสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ ของกรมการทหารช่าง ระหว่าง พลโท ไพรัช โอฬารไพบูลย์ เจ้ากรมการทหารช่าง ประธานศูนย์พัฒนากีฬากรมการทหารช่าง กับ นาย นิพล อนุราช ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี โดยมีคณะนายทหารของกรมการทหารช่าง และธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้
             ตามที่กองทัพบก ได้มีนโยบาย การจัดระเบียบสวัสดิการของกองทัพบก ให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยราชการ 22 พ.ศ. 2547 ซึ่ง กองทัพบกได้ลงนาม ใน บันทึกข้อตกลง “โครงการการจัดสวัสดิการ ในเชิงธุรกิจของกองทัพบก”กับกรมธนารักษ์ ซึ่งแบ่งลักษณะการดำเนินการ เป็น 2 ประเภท คือ การจัดสวัสดิ การเชิงธุรกิจ กรณีปกติทั่วไป , การจัดสวัสดิการเชิง ธุรกิจ กรณีพิเศษ , โดยศูนย์พัฒนากีฬากรมการทหารช่าง (สนามกอล์ฟภาษีรังษี) , ค่าย บุรฉัตร ต. เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานจาก การจัดสวัสดิการภายในหน่วย เป็นการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจกรณีพิเศษ โดยมี เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธาน ศูนย์พัฒนากีฬากรมการทหารช่าง
            สำหรับการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ กรณีพิเศษ เป็นการดำเนินกิจกรรมสวัสดิการ ภายในของส่วนราชการ ที่จัดให้มีขึ้น ซึ่งเป็นไปในทางการค้า กับสมาชิกสวัสดิการและ บุคคลภายนอกทั่วไป ทั้งนี้ที่ตั้งของศูนย์พัฒนากีฬากรมการทหารช่าง ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุ กองพลทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี พื้นที่บริเวณริมเขาถ้ำระฆัง และศาลพระยาตาก เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2522 และก่อสร้างเพิ่มเติมจนเป็นสนามกอล์ฟมาตรฐาน 7 พาร์ 18 หลุม 6,672 หลา ที่สามารถใช้จัดการแข่งขันระดับใหญ่ได้อย่างมีคุณภาพ มีสนามฝึกไดร์ฟกอล์ฟสำหรับกำลังพล , บุตรหลาน และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ออกกำลังกาย และฝึกฝีมือเพื่อการแข่งขัน และยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้สำหรับกำลังพลอีกด้วย
          ดังนั้น ผู้บัญชาการทหารบก ประธานคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ได้มอบอำนาจให้ เจ้ากรมการทหารช่าง ในฐานะ ประธานศูนย์พัฒนากีฬา กรมการทหารช่าง ลงนามในสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ กรณีพิเศษ กับกรมธนารักษ์ โดยธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี สำหรับสัญญาเช่าที่ราชพัสดุกรณีพิเศษ กำหนดให้ ศูนย์พัฒนากีฬากรมการทหารช่าง ชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ และศูนย์พัฒนากีฬา กรมการทหารช่าง ต้องใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่เช่า ให้ถูกต้องตาม วัตถุประสงค์การเช่า

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!