นครสวรรค์-สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯทำพิธีทำบุญและทำพิธีเบิกเนตรรูปปั้นของผู้ให้กำเนิดสหกรณ์ฯ

นครสวรรค์-สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯทำพิธีทำบุญและทำพิธีเบิกเนตรรูปปั้นของผู้ให้กำเนิดสหกรณ์ฯ

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           ดร.บุหลง ศุภศิลป์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ได้ประกอบพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สหกรณ์และสมาชิกฯโดยได้นิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดศรีอุทุมพร โดยมีท่านพระอาจารย์สมศักดิ์ เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์จำนวน 9 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์เช้าพร้อมถวายภัตตาหารเช้าและรับประเคนเครื่องไทยธรรม โดยจัดพิธีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566
          ต่อจากนั้นเวลา 09:39 น เป็นพิธีเบิกเนตรรูปปั้นผู้ให้กำเนิดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด คือ นายปรีดา สุขบำรุง อดีตศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้ว ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัดได้ถือกำเนิดและจดทะเบียนตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2498 นับเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งที่ 2 รองจากสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตของคนที่มีเงินเดือนกระทรวงสหกรณ์
           โดยรูปปั้นของนายปรีดา สุขบำรุง ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ฯดังกล่าว ได้ประดิษฐานอยู่หน้าสหกรณ์ฯ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์จำกัด ร่วมกับสมาชิกได้คิดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความดีและให้สมาชิกได้ระลึกถึงท่านปรีดา สุขบำรุง ที่มีความห่วงใยในความเป็นอยู่และสวัสดิการของครูดังกล่าว หากสมาชิกท่านใดประสงค์จะกราบไหว้บูชาและขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลสามารถทำได้ทุกวันเพราะรูปปั้นดังกล่าวประดิษฐานด้านนอกตัวอาคารสหกรณ์ฯ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!