ชลบุรี-“สดุดีทหารกล้า ยุทธนาวีที่เกาะช้าง”

ชลบุรี-“สดุดีทหารกล้า ยุทธนาวีที่เกาะช้าง”

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับ จังหวัดตราด จัดพิธีเนื่องใน “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง” ประจำปี 2566

            กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับ จังหวัดตราด จัดพิธีเนื่องใน “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง” ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566” ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อ.แหลมงอบ จว.ตราด และ บริเวณเกาะลิ่ม จว.ตราด โดยมี พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ มาเป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้ ทัพเรือภาคที่1 ได้จัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประกอบด้วย เรือหลวงท้ายเหมือง และ เรือ ต.113 สนับสนุนการจัดพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ และพิธีลอยพวงมาลา ณ บริเวณสถานที่เกิดเหตุการณ์ เกาะลิ่ม จว.ตราด โดย พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ พลเรือตรี อาทร ชะระภิญโญ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เข้าร่วมในพิธีฯ

             สำหรับการจัดพิธีลอยพวงมาลา เนื่องในวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้างในครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การอ่านคำสดุดีวีรชนทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง การสงบนิ่งรำลึกถึงดวงวิญญาณของผู้กล้าหาญที่เสียชีวิต และพิธีลอยพวงมาลา ณ บริเวณเกาะลิ่ม จว.ตราด ซึ่งเป็นจุดทีเรือหลวงสงขลา และเรือหลวงชลบุรี จมลงจากการยุทธนาวีในกรณีพิพาทสงครามอินโดจีน ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้น ถือเป็นการรบทางยุทธนาวีครั้งสำคัญ และครั้งเดียวของกองทัพเรือ ยังความภาคภูมิใจของกองทัพเรือและประชาชนตราดเสมอมา
สืบเนื่องจากการที่ กองทัพเรือ และ จังหวัดตราด ได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์สถาน เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของทหารเรือไทย ที่ได้สู้รบกับกองเรือฝรั่งเศสที่มารุกราน ซึ่งแม้กองทัพเรือไทยจะมีกำลังน้อยกว่า แต่ก็สามารถต่อสู้ได้อย่างสมเกียรติ จนทำให้กองเรือฝรั่งเศสได้รับความเสียหาย จนต้องล่าถอยกลับไป
              การสู้รบในครั้งนั้น ฝ่ายไทยสูญเสียเรือรบ และทหารเรือไทยต้องพลีชีพ จำนวน 36 นาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าทหารกล้าในครั้งนั้น กองทัพเรือจึงได้ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดตราด จัดพิธีดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันเกิดการสู้รบในยุทธนาวีที่เกาะช้าง คือวันที่ 17 มกราคม 2484 เพื่อระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของทหารเรือไทย ที่ได้สละชีวิตในการปกป้องประเทศชาติและอธิปไตยของไทยให้คงอยู่สืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!