ชลบุรี-ชื่นชมความดี จ่าพยาบาล รล.สุโขทัย สละชีวิตช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเรืออับปาง

ชลบุรี-ชื่นชมความดี จ่าพยาบาล รล.สุโขทัย สละชีวิตช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเรืออับปาง

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

            พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ พันจ่าเอก คุณากร จริยศ พันจ่าพยาบาล แผนกพลาธิการ ร.ล.สุโขทัย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเสียสละชีวิต เพื่อช่วยเหลือกำลังพลประจำเรือ เพื่อเป็นการขอบคุณ ในความเสียสละ ความกล้าหาญ และเป็นแบบอย่างที่ดีของทหารเรือเหล่าแพทย์สืบต่อไป
            โดยมี นาวาตรี อาวุธ จริยศ (บิดา),นางเอื้อมพร จริยศ (มารดา) เป็นผู้รับมอบโล่ห์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมกฤษณจันทร์ กิจการสโมสรโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!